xs
xsm
sm
md
lg

ลพบุรีเน้นย้ำให้ “ด่านชุมชน” ช่วยสกัดกั้น ป้องปราม และตักเตือนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ลพบุรี - จังหวัดลพบุรีเน้นย้ำให้ “ด่านชุมชน” ช่วยสกัดกั้น ป้องปราม และตักเตือนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่ไม่ให้ขับขี่ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2566

วันนี้ (30 ธ.ค.) ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 จังหวัดลพบุรี โดยมีการเชื่อมโยงสัญญาณไปอำเภอต่างๆ เพื่อที่สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2565 และร่วมกันปรับแนวทางการแก้ไขให้สอดคล้องสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุประจำวัน

ที่ประชุมได้มีข้อสังเกตคือ มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายไม่สวมหมวกนิรภัย จึงได้เน้นย้ำให้เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายตาม 10 มาตรการหลัก และใช้กลไก “ด่านชุมชน” เพื่อสกัด ป้องปราม และตักเตือนกลุ่มเสี่ยงและบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยให้ดำเนินการทั้งถนนสายหลักและสายรอง และมอบหมายให้อำเภอที่มีจุดตัดทางรถไฟ คือ อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอบ้านหมี่ อำเภอชัยบาดาล และอำเภอพัฒนานิคม ประสานกับท้องถิ่นในการจัดทำมาตรการเสริมเรื่องความปลอดภัย เช่น ทำคลื่นระนาดบนผิวถนนเพื่อชะลอความเร็วของรถติดตั้งสัญญาณไฟหรือสัญญาณเสียง จัดทำป้ายเตือน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณข้างทางให้มีทัศนวิสัยที่มองเห็นได้ชัดเจน

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน และเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น สำหรับถนนบางเส้นทางอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์จากผลกระทบของอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งถนนที่มีการก่อสร้างและยังไม่แล้วเสร็จ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดป้ายแจ้งเตือน และไฟแสงสว่างให้ประชาชนผู้เดินทางเห็นอย่างชัดเจน พร้อมทั้งย้ำไม่ให้มีการจำหน่ายสุราให้เยาวชนอายุไม่ถึง 20 ปี ซึ่งหากสืบทราบไปถึงร้านค้าจะความผิดตามกฎหมาย

สำหรับวันนี้ (30 ธ ค.) คาดว่ายังคงมีประชาชนที่จะเดินทางอีกจำนวนมาก หากมีความจำเป็นต้องปิดทางแยกบนถนนสายหลักในช่วงที่มีการจราจรหนาแน่น หรือมีการเพิ่มช่องทางในขาขึ้นเพื่อเร่งระบายรถในกรณีที่การจราจรคับคั่งมาก ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานและแจ้งให้ทางอำเภอทราบเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น