xs
xsm
sm
md
lg

ซีพีน่าน ผนึก เจียไต๋ คิกออฟโครงการ "น่านปันปลูก ปันรัก"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ซีพีน่าน ผนึก เจียไต๋ คิกออฟโครงการ "น่านปันปลูก ปันรัก" ส่งมอบความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืนให้แก่นักเรียนในพื้นที่ จ.น่าน

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นางประทุมภันฎ์ เมฆยะพิสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ บริษัท เจียไต๋ จำกัด พร้อมด้วย นายบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ นางสาวสุภาพร อุดเงิน ผู้จัดการเขตน่าน 4 และนายณัฏฐ์ สมิตานนท์ ผู้จัดการเขตน่าน 5 บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ร่วม Kick off โครงการ "น่านปันปลูก ปันรัก" เพื่อส่งมอบความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืนให้แก่นักเรียนในพื้นที่ จ.น่าน โรงเรียนนำร่อง โดยมี นายสวัสดิ์ ต๊ะผัด ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง


นางประทุมภันฎ์ เมฆยะพิสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ บริษัท เจียไต๋ จำกัด กล่าวว่า จากความร่วมมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการขับเคลื่อนโครงการ "น่านปันปลูก ปันรัก" ซึ่ง เจียไต๋ ในฐานะที่เป็นบริษัทเกษตรครบวงจร จึงได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวคุณภาพเจียไต๋ พร้อมวัสดุปลูกที่สามารถปลูกได้ง่ายและโตไว ให้แก่โรงเรียนที่ร่วมโครงการฯ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และส่งเสริมให้นักเรียนและโรงเรียนสามารถปลูกและเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพิ่มความมั่นคงทางรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของเจียไต๋ในการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน


นายบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการ สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า สำหรับโครงการ "น่านปันปลูก ปันรัก" เป็นอีกหนึ่งในมิติการดำเนินงานด้านพัฒนาชุมชนของสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยได้ผนึกกำลังกับบริษัท เจียไต๋ จำกัด มีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่นักเรียนจำนวน 15 โรงเรียน ครอบคลุมทั้ง 15 อำเภอในพื้นที่ จ.น่าน 

พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะปลูกพืชผักทางการเกษตร ผ่านกิจกรรมในรูปแบบ One Day Learning ซึ่งถือว่าเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่จะมอบประสบการณ์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และสนุกสนานกับการเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังได้สัมผัสใกล้ชิดกับต้นไม้และธรรมชาติ สามารถปลูกฝังการรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เด็กนักเรียนได้อีกด้วย


กิจกรรมดังกล่าวฯ ได้มอบต้นกล้าผัก และเมล็ดพันธุ์ผักเจียไต๋ 5 ชนิด ได้แก่ ผักกาดขาว กะหล่ำปลี คะน้า มะเขือเปราะ และผักบุ้งจีน ให้โรงเรียนบ้านดอนแก้ว เป็นทุนอาหารกลางวันและรายได้เสริมในโรงเรียน สามารถนำไปประกอบอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ และอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อการเจริญเติบโตของนักเรียน พร้อมจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ ฐานเพาะกล้าเพาะใจ และฐานปลูกรัก เพื่อการถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะปลูก ผลิตผักให้มีคุณภาพ 

นอกจากนี้ ภายในกิจกรรมยังได้รับการสนับสนุนอาหารว่างจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีรสชาติถูกปาก เพื่อเสริมทัพให้เด็กนักเรียนมีพลังกายและพลังใจในการทำกิจกรรมฯ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายของโครงการ โดยโครงการ "น่านปันปลูก ปันรัก" มีเป้าหมายจัดกิจกรรมต่อเนื่อง ซึ่งจะนำร่องอำเภอละ 1 โรงเรียน ให้ครอบคลุม 15 อำเภอ รวมเป็น 15 โรงเรียน ภายในปี 2566


กำลังโหลดความคิดเห็น