xs
xsm
sm
md
lg

ทต.บ้านเป็ดสืบสานประเพณีไทย จัดสาธิตแข่งเรือยาวเนื่องในเทศกาลลอยกระทง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวขอนแก่น - เทศบาลตำบลบ้านเป็ดร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดสาธิตการแข่งขันเรือยาวอนุรักษ์วิถีไทยในเทศกาลลอยกระทง@บึงหนองโคตร สร้างความสามัคคีคนในชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น


เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (7 พ.ย.) ที่บึงหนองโคตร ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการแสดงสาธิตการแข่งขันเรือยาวอนุรักษ์วิถีไทย เนื่องในงานประเพณีลอยกระทงตำบลบ้านเป็ด ประจำปี 2565 โดยมี นายชัชวาล ธีรภาณุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด นายฤทธิ์ ลือชัย นักแสดงอาวุโสชื่อดัง พร้อมด้วย นายธีรภัทร เจริญศรี ผู้ประสานงานพรรคเพื่อไทย ทำหน้าที่ผู้ประสานการแสดงเรือยาวอนุรักษ์วิถีไทยม่วนกันวันเพ็ญ 7-8 พฤศจิกายน 2565 ณ สวนสาธารณะบึงหนองโคตร ตำบลบ้านเป็ด

นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การสาธิตแข่งขันเรือยาวอนุรักษ์วิถีไทย เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลบ้านเป็ด และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ซึ่งคณะผู้จัดงานมีเป้าประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามตามวิถีไทยเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลออกพรรษาของชาวพุทธ เป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน เป็นการส่งสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เป็นการปลูกฝังค่านิยมให้คนรุ่นใหม่ สืบทอดกีฬาการแข่งขันเรือ และเป็นการเติมเต็มความสุขให้พี่น้องประชาชน


ด้านนายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมการแสดงสาธิตการแข่งขันเรือยาวอนุรักษ์วิถีไทย เนื่องในโครงการงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ในครั้งนี้ มีเป้าประสงค์ดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามตามวิถีไทย เป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลออกพรรษาของชาวพุทธ ตลอดจนเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้คนรุ่นใหม่สืบทอดกีพาการแข่งเรือและเป็นการเติมเต็มความสุขให้พี่น้องประชาชน


แบ่งการแสดงสาธิตการแข่งขันเรือยาวออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 การแสดงสาธิตการแข่งขันเรือยาว 30 ฝีพาย มี 3 ประเภท 1.1 ประเภทถ้วย ก 1.2 ประเภทถ้วย ข 1.3 ประเภทถ้วย ค มีเรือพร้อมฝีพายร่วมการแสดงสาธิตการแข่งขัน จำนวน 10 ลำ มีทีมเรือเข้าร่วมแข่งขันมาจากหลาย จังหวัด เช่น จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดสกลนคร จังหวัดชุมพร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดราชบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี เป็นต้น


กลุ่มที่ 2 การแสดงสาธิตการแข่งขันเรือเล็ก 8 ฝีพาย มีเรือพร้อมฝีพายร่วมการแสดงสาธิตการแข่งขัน จำนวน 4 ลำ เป็นทีมเรือจากหมู่บ้านและชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด องค์กรที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันเรือยาวในครั้งนี้ประกอบด้วย สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น สมาคมกีฬาทางน้ำจังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น


กำลังโหลดความคิดเห็น