xs
xsm
sm
md
lg

เชียงใหม่สั่งคุมเข้มห้ามปล่อยโคมลอยช่วง "ยี่เป็ง" พื้นที่ 6 อำเภอแนวขึ้นลงเครื่องบิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


แฟ้มภาพ
เชียงใหม่ - จังหวัดเชียงใหม่สั่งคุมเข้ม ห้ามปล่อยโคมลอยช่วงเทศกาลลอยกระทงในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ และแนวขึ้น-ลงสนามบิน ในพื้นที่ 6 อำเภอ ลดความเสี่ยงในการเกิดภัยทุกประเภท ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ


นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือประชาชนงดการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศในประเพณีวันยี่เป็ง หรือวันลอยกระทง ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 8 และ 9 พฤศจิกายน เนื่องจากอาจทำให้เกิดอันตรายต่อการเดินอากาศ รวมถึงความเสียหายอื่นๆ ตามที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ยึดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) ที่ปรับปรุงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช 2562

โดยมีการกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษระดับ 1 คือบริเวณแนวขึ้น-ลงสนามบินที่อยู่ห่างจากทางขึ้น-ลงของเครื่องบินข้างละ 4.6 กิโลเมตร เป็นระยะทางยาว 18.5 กิโลเมตร จากหัวทางวิ่งทั้ง 2 ด้าน ครอบคลุมพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 16 ตำบล อำเภอสารภี 5 ตำบล อำเภอสันทราย 1 ตำบล อำเภอหางดง 11 ตำบล อำเภอแม่ริม 5 ตำบล อำเภอสันป่าตอง 1 ตำบล ห้ามปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควันเด็ดขาด


ส่วนพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศขอให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ก่อน ไม่น้อยกว่า 30 วัน หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ขอความร่วมมือสายการบินต่างๆ ปรับเปลี่ยนเวลาทำการบินในช่วงเทศกาลลอยกระทงเพื่อลดความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยโคมลอย โดยระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายนมีเที่ยวบินที่แจ้งยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเวลาการบิน รวมทั้งสิ้น 69 เที่ยวบิน คิดเป็นร้อยละ 31 ของเที่ยวบินที่ทำการบินทั้งหมด
กำลังโหลดความคิดเห็น