xs
xsm
sm
md
lg

“พล.ร.ต.ทินกร กาญจนเตมีย์” ขึ้น ผบ.คนใหม่หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวศรีราชา - หน่วยซีลจัดพิธีส่งมอบการบังคับบัญชาให้ ผบ.คนใหม่ “พล.ร.ต.ทินกร กาญจนเตมีย์”

วันนี้ (29 ก.ย.) พล.ร.ต.ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (ผบ.นสร.กร.) ได้กระทำพิธีรับส่งหน้าที่ พร้อมมอบธงสายการบังคับบัญชาให้แก่ พล.ร.ต.ทินกร กาญจนเตมีย์ ผู้ชำนาญการ กองทัพเรือ ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้เป็นต้นไป

โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกำลังหน่วยซีล ข้าราชการ และทหารร่วมเป็นเกียรติ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ทั้งนี้ พล.ร.ต.ศุภชัย ยังได้กล่าวขอบคุณกำลังพลที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ร่วมมือปฏิบัติภารกิจด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง 3 ปี จนสามารถแก้ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อขัดข้องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ขณะที่ พล.ร.ต.ทินกร กาญจนเตมีย์ ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการคนใหม่นั้น นับได้ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถที่จะเป็นผู้นำความเจริญให้แก่หน่วยต่อไป

โดย พล.ร.ต.ทินกร เผยว่า หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยกำลังรบพิเศษ (หน่วยซีล) ของกองเรือยุทธการและกองทัพเรือ ที่สามารถทำการรบได้ทั้ง 3 มิติ และมีภารกิจความรับผิดชอบที่สำคัญด้านความมั่นคงของประเทศ และตนเองมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาหน่วยให้เป็นกำลังปฏิบัติการพิเศษทางเรือที่มีมาตรฐานในทุกด้าน

ทั้งการปฏิบัติงานและด้านสวัสดิการกำลังพล เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจในปัจจุบัน ที่มีสถานการณ์ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ซับซ้อนมากขึ้น อีกทั้งให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับ สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพเรือ และประเทศชาติสืบไป
กำลังโหลดความคิดเห็น