xs
xsm
sm
md
lg

นครปฐมเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นครปฐม - จังหวัดนครปฐม เปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 69 และยุติธรรมพบประชาชน เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการแก้ปัญหาหนี้ต่างๆ

วันนี้ (6 ส.ค.) ที่โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 69 จังหวัดนครปฐม และยุติธรรมพบประชาชน โดยมี นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการแก้ปัญหาหนี้ต่างๆ

น.ส.ยุพาภรณ์ ศิริกิจพาณิชย์กูล รองอธิบดีกรมบังคับคดี ในนามคณะผู้จัดงานกล่าวว่า การจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศให้ปีนี้เป็น “ปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน” ประกอบกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการแก้ปัญหาหนี้ กยศ. หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล และหนี้เช่าซื้อรถยนต์ (ลีสซิ่ง) การปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมให้เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิน เป็นต้น

กรมบังคับคดี และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงได้บูรณาการร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสถาบันการเงิน จัดกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ทั่วประเทศ ในการนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โด้อนุมัติงบกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

สำหรับการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 69 จังหวัดนครปฐม และยุติธรรมพบประชาชนในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สถาบันการเงิน และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอีก 9 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย สมาคมธนาคารจังหวัดนครปฐม บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม รวมทั้งได้เชิญลูกหนี้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น จำนวน 6,943 ราย ทุนทรัพย์ 1,050,586,086.70 บาท

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการมอบเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา จำนวน 6 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 230,394 บาท มอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จำนวน 7 อำเภอ 10 ศูนย์ มอบป้ายศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน จำนวน 2 ศูนย์ รวมถึงการจัดบูทกิจกรรมต่างๆ
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น