xs
xsm
sm
md
lg

ศาลจังหวัดสระแก้วจัดงาน “วันรพี” น้อมรำลึกองค์บิดาแห่งกฎหมายไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
สระแก้ว -
 ศาลจังหวัดสระแก้ว จัดงาน “วันรพี” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องว่าทรงเป็น “องค์บิดาแห่งกฎหมายไทย”

วันนี้ (5 ส.ค.) นายพินิต สุขสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานจัดงาน “วันรพี” บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ นิติกร ตำรวจ ราชทัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วม

โดยได้มีการประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พร้อมกับเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ และคณะวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องใน “วันรพี” วันที่ 7 ส.ค.2565


ทั้งนี้ วันที่ 7 ส.ค.ถือเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องว่าทรงเป็น “องค์บิดาแห่งกฎหมายไทย” พระนามเดิม พระองค์เจ้ารพีพัฒนาศักดิ์ พระราชโอรสองค์ที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

และยังทรงเป็นพระราชโอรสรุ่นแรกที่ได้เสด็จไปศึกษายังทวีปยุโรป ทรงเลือกศึกษาวิชากฎหมาย ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมทางกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ

โดยทรงเป็นกำลังสำคัญในการปฏิรูประบบการศาล ระบบกฎหมาย และระบบการศึกษากฎหมายของประเทศไทย ในสมัยรัชกาลที่ 5 และที่สำคัญยิ่งคือ ทรงได้ริเริ่มการก่อตั้งระบบการศึกษากฎหมายอย่างเป็นทางการขึ้นในประเทศไทย รวมทั้งการตั้งโรงเรียนกฎหมาย สังกัดกระทรวงยุติธรรม และทรงสอนด้วยพระองค์เอง

และนักเรียนที่เรียนจบจากโรงเรียนกฎหมายแห่งนี้จะได้รับวุฒิการศึกษาที่เรียกว่า เนติบัณฑิต ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่สอนวิชากฎหมายในเวลาต่อมา
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น