xs
xsm
sm
md
lg

เช็กรายชื่อผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้เมาท์เทนบี ผับ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวศรีราชา - เช็กรายชื่อผู้ที่เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บ จากเหตุเพลิงไหม้เมาท์เทน บี ผับ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ล่าสุดเสียชีวิตอีก 1 รวมเป็น 14 ราย

จากกรณีเหตุไฟไหม้ผับชลบุรี Mountain B ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตหลายราย โดยเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 01.00 น.

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ได้แจ้งรายชื่อผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุเพลิงไหม้เมาท์เทน บี ผับ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตที่พิสูจน์ทราบแล้วจำนวน 14  ราย ประกอบด้วย

1.จ.อ.วรากุล จำรัส อายุ 32 ปี
2.จ.อ.สมรัฐ หินเธาว์ อายุ 31 ปี
3.นายกรวิทย์ เม็งคำมี อายุ 17 ปี
4.นายสุรกานต์ เรืองฤทธิ์ อายุ 35 ปี
5.น.ส.ณัฐธิดา ม่วงธิมา อายุ 28 ปี
6.นายเจษฎาภรณ์ ปิ่นอนงค์ อายุ 20 ปี
7.นายวิริยะ แต่งสง่า อายุ 31 ปี
8.น.ส.พรหมพร พูลสวัสดิ์ อายุ 18 ปี
9.น.ส.วาทินี หุยทุมาล อายุ 19 ปี
10.นายรังสิมันตุ์ วนิชโรจนาการ อายุ 30 ปี
11.นายฉัตรชัย ชื่นค้า อายุ 30 ปี
12.นายณัฐกร มีชำนาญ อายุ 49 ปี
13.น.ส.สวิตตา จันทา อายุ 39 ปี
14.นายสุเทพ มงคลแก้ว

ผู้บาดเจ็บ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จำนวน 23 ราย สาหัส 14 ราย
จำนวนผู้บาดเจ็บสาหัส 14 ราย

1.ชายไม่ทราบชื่อ อายุ 35 ปี
2.น.ท.ผลิตเดช ชุ่มเงิน อายุ 40 ปี
3.ชายไม่ทราบชื่อ อายุ 25 ปี
4.จ.อ.ธัญพิสิษฐ กันเกตุ อายุ 25 ปี
5.ร.ต.เศรษฐศักดิ์ จันทรา อายุ 26 ปี
6.หญิงไม่ทราบชื่อ อายุ 30 ปี
7.นายภูริณัฐ ไม้เจริญ อายุ 24 ปี
8.Mr.KBOTANOY (ชาวลาว) อายุ 24 ปี
9.น.ส.ศิริวรรณ ร่วมสุข อายุ 18 ปี
10.น.ส.ปาริชาต ขวัญยืนคง อายุ 26 ปี
11.ชายไม่ทราบชื่อ อายุ 25 ปี
12.น.ส.ศิริพร ทองสวัสดิ์ อายุ 29 ปี
13.ชายไม่ทราบชื่อ อายุ 30 ปี
14.หญิงไม่ทราบชื่อ อายุ 23 ปี

จำนวนผู้บาดเจ็บปานกลาง 8 ราย
1.นายบุริศร์ มะนาวนอก อายุ 26 ปี
2.นายศิริชัย ราชพิทักษ์ อายุ 39 ปี
3.น.ส.อธิฐาน จริยวรกิตติ อายุ 27 ปี
4.น.ส.โศภิษฐา วงคำหาญ อายุ 22 ปี
5.นายชญานิน สีทับทิม อายุ 24 ปี
6.น.ส.วิภาดา พูนสะสมทรัพย์ อายุ 29 ปี
7.น.ส.นลินี บุญประเสริฐ อายุ 37 ปี
8.นางชนิตรนันท์ จันทร์ฟอง อายุ 47 ปี

บาดเจ็บเล็กน้อย 1 ราย
1.นายชลิต โชติศุภกานต์ อายุ 48 ปี

โรงพยาบาลวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร บาดเจ็บเล็กน้อยจำนวน 2 ราย
1.น.ส.ณัฎฐนิช พิกุลแก้ว 06-1272-9967
2.จ.ท.พงค์ธร ฟายระหาร 09-8456-7110

รายชื่อผู้บาดเจ็บที่ทางกู้ภัยสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบนำส่งโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 จำนวน 9 คน
1.น.ส.รัชสิกา ดุจจานุทัศน์ อายุ 24 ปี
2.นายอติราช เจริญกัลป์ อายุ 30 ปี
3.น.ส.ศิลป์ศุภา ชื่นเพ็ชร อายุ 24 ปี
4.นายสมชัย บุญชม อายุ 44 ปี
5.ร.อ.พันทิบ ภาคแก้ว อายุ 31 ปี
6.นายธรรณธร บวรสุวรรณ อายุ 50 ปี
7.นายสิทธิชัย อุ้ยเลิศ อายุ 23 ปี
8.จ.อ.ธนวินท์ อวยเจริญ อายุ 28 ปี
9.นายธนกฤต นีน้อย อายุ 36 ปี


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น