xs
xsm
sm
md
lg

กาญจนบุรีพร้อมรับ "ลุงตู่" ติดตามโครงการน้ำบาดาลที่ห้วยกระเจา-สกายวอล์ก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาญจนบุรี - กาญจนบุรีพร้อมรับ "ลุงตู่" ติดตามโครงการน้ำบาดาลที่ห้วยกระเจา สักการะสมเด็จพระนเรศวร เดินสกายวอล์ก ชมจุดบรรจบแม่น้ำ 3 สาย

เย็นวันนี้ (3 ส.ค.) ที่จุดชมวิวสกายวอล์ก ท่าเทียบแพขุนแผน ถนนริมน้ำหน้าเมือง เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความพร้อมในการเตรียมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จะเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 4 ส.ค.

นอกจากตรวจความเรียบร้อยบริเวณจุดชมวิวสกายวอล์กแล้ว ยังมีการจัดระบบรักษาความปลอดภัย และการคัดกรองผู้ที่มาร่วมต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้อย่างเข้มงวดอีกด้วย

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเดินทางมาตรวจราชการในวันที่ 4 ส.ค.2565 จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ทั้งข้อมูลนำเสนอในการตรวจราชการ สถานที่ การดูแลรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย
 
โดยนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ณ โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอห้วยกระเจา เป็นจุดแรก 

ส่วนจุดที่ 2 นายกรัฐมนตรีจะเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน และจุดที่ 3 ติดตามความคืบหน้าการจัดระเบียบเรือแพและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองฝั่งแม่น้ำแคว อำเภอเมืองกาญจนบุรี ณ จุดชมวิวสกายวอล์ก ท่าเทียบแพขุนแผน ถนนริมน้ำหน้าเมือง เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ที่เป็นจุดชมวิวการบรรจบของแม่น้ำ 3 สาย คือ แม่น้ำแควใหญ่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำแควน้อย กลายเป็นต้นแม่น้ำแม่กลอง ที่บ้านลิ้นช้าง ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี

ดังนั้น จึงอยากเชิญชวนชาวกาญจนบุรี มาร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ที่เดินทางมาจังหวัดกาญจนบุรีในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

สำหรับกำหนดการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดกาญจนบุรี วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 มีดังนี้ เวลา 08.15 น.นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ พล.ม.2 รอ. เขตพญาไท กรุงเทพฯ เวลา 08.30 น.ออกเดินทางจากสนามเฮลิคอปเตอร์ พล.ม.2 รอ. เขตพญาไท กรุงเทพฯ ไปยังจุดจอด ฮ.สนามหน้าที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี โดยเฮลิคอปเตอร์

เวลา 09.10 น.เดินทางถึงจุดจอด ฮ. สนามหน้าที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี พักผ่อนอิริยาบถ ณ ห้องรับรอง เวลา 09.30 น. ออกเดินทางจากที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา ไปยังโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านทุ่งคูน หมู่ที่ 19 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี โดยขบวนรถยนต์

เวลา 09.45-10.45 น. นายกรัฐมนตรีติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ณ โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านทุ่งคูน หมู่ที่ 19 อ.ห้วยกระเจา เวลา 10.45 น.ออกเดินทางจากโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านทุ่งคูน หมู่ที่ 19 ไปยังที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี โดยขบวนรถยนต์ เวลา 11.00 น. เดินทางถึงที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา พักผ่อนอิริยาบถ ณ ห้องรับรอง

เวลา 11.15 น. ออกเดินทางจากจุดจอด ฮ. สนามหน้าที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา ไปยังจุดจอด ฮ. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 (ค่ายพระพุทธยอดฟ้า) ต.หนองโรง อ.ทนมทวน จ.กาญจนบุรี โดยเฮลิคอปเตอร์ เวลา 11.30 น.เดินทางถึงจุดจอด ฮ. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 (ค่ายพระพุทธยอดฟ้า) อ.พนมทวน ออกเดินทางจากจุดจอด ฮ. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 (ค่ายพระพุทธยอดฟ้า) ไปยังโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โดยขบวนรถยนต์ เวลา 13.50 น. ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โดยขบวนรถยนต์ เวลา 14.00-14.45 น.เดินทางถึงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.พนมทวน นายกรัฐมนตรีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เวลา 14.45 น.ออกเดินทางจากพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไปยังสกายวอล์ก ริมฝั่งแม่น้ำแคว ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี โดยขบวนรถยนต์ เวลา 14.45-16.15 น. นายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าการจัดระเบียบเรือนแพและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 2 ฝั่งแม่น้ำแคว ณ สกายวอล์ก ริมฝั่งแม่น้ำแคว

เวลา 16.15 น.ออกเดินทางจากสกายวอล์ก ริมฝั่งแม่น้ำแคว ไปยังสนามกีฬาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี โดยขบวนรถยนต์ เวลา 16.20 น.เดินทางถึงสนามกีฬาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี

พักผ่อนอิริยาบถ ณ ห้องรับรอง จากนั้นเวลา 16.30 น.ออกเดินทางจากจุดจอด ฮ. สนามกีฬาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ พล.ม. 2 รอ. เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยเฮลิคอปเตอร์
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น