xs
xsm
sm
md
lg

เชียงรายมอบรางวัลประกวดหนังสั้น "มาเหนือ" ส่งเสริมท่องเที่ยว 4 จังหวัดล้านนาตะวันออก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงราย - สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดงานฉายภาพยนตร์สั้น พร้อมประกาศผลรางวัล โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวผ่านสื่อภาพยนตร์ 4 จังหวัดล้านนาตะวันออก เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยการประกวดภาพยนตร์สั้น ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก Short film contest 2022 ภายใต้หัวข้อ "มาเหนือ"


เมื่อวันที่ 27 ก.ค.65 ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เชียงราย CentralPlaza Chiangrai (3rd Fl.) นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานมอบรางวัล โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวผ่านสื่อภาพยนตร์ 4 จังหวัดล้านนาตะวันออก ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง Short film contest 2022 ภายใต้หัวข้อ “มาเหนือ” ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่ได้มาประชันฝีมือกัน โดยประเด็นการนำเสนอที่โดดเด่น สื่อความหมายได้ตรงกับแนวคิด สามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย มีศิลปะ น่าติดตามและเข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่หลากหลาย พร้อมคุณภาพของภาพและเสียงที่สามารถนำไปเผยแพร่ผ่านทาง Digital Channel ได้อย่างเหมาะสม โดยมี นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังของประเทศ ร่วมการตัดสินในครั้งนี้ 3 ท่าน ได้แก่ "อ๊อด" บัณฑิต ทองดี "ปื๊ด" ธนิตย์ จิตนุกูล "ปัด" ปรัชญา ปิ่นแก้ว ร่วมงานประกาศผลพิธีมอบรางวัล ผลงาน 10 เรื่องสุดท้าย โดยมี ตวง - สาวิกา กาญจนมาศ ดารา พิธีกร ผลงานเบื้องหลังรายการระดับประเทศ รับหน้าที่พิธีกรของงาน ภายในงานร่วมกิจกรรมจุดถ่ายภาพการประกวด ชมนิทรรศการภาพยนตร์สั้นที่ได้รับรางวัล ชมบูทส่งเสริมการท่องเที่ยว 4 จังหวัดล้านนาตะวันออก (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) พร้อมร่วมชมผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชน โปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนและบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวแพกเกจโปรแกรมการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย

โดยผู้เข้าแข่งขันจะเป็นเป็นบุคคล ประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ สังกัดของรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ คนทำงานศิลปะรุ่นใหม่ได้สร้างสรรค์และแสดงผลงาน สมัครเข้าร่วมการแข่งขันมากถึง 40 ทีม ซึ่งทีมที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้าร่วม Workshop อบรมผลิตภาพยนตร์สั้นจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้กำกับชื่อดังของเมืองไทย เพื่อให้ผู้ประกวดสามารถต่อยอดความรู้ รวมทั้งมีการพูดคุยเพื่อให้เกิดการพัฒนาแนวคิดการผลิตภาพยนตร์สั้นเพิ่มเติม เพื่อให้ไปถ่ายทำผลงานภาพยนตร์สั้นให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 120,000 บาท และผ่านการคัดเลือก จนได้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 10 ทีม มาจากทั่วทุกภาค โดยได้รับโจทย์การแข่งขันภายใต้แนวคิด "มาเหนือ" เพื่อนำเสนอการท่องเที่ยวด้วยสีสันความงดงามของสถานที่ต่างๆ เสนออัตลักษณ์เด่นของการท่องเที่ยว 4 จังหวัดล้านนาตะวันออกเชื่อมโยงอนุภาคลุ่มน้ำโขง สร้างความตระหนักในด้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรราม 5 ด้าน การแต่งกาย ด้านอาหาร ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่โดดเด่น ด้านชาติพันธุ์ ด้านสินค้าชุมชน และด้านสุขภาพ โดยมีองค์ประกอบในการท่องเที่ยวเชื่อมโยงพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) โดยสื่อจากมุมมองต่างๆ ของผู้เข้าแข่งขัน เพื่อถ่ายทอดสู่ภาพยนตร์สั้น

สำหรับภาพยนตร์สั้นที่ชนะการประกวด ฉายในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เชียงราย CentralPlaza Chiangrai และนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ มีรายชื่อทีมที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ภาพยนตร์สั้นเรื่อง หมั้นเกล้า ทีม FILMFARM (กลุ่มคนทำงานศิลปะรุ่นใหม่จังหวัดเชียงราย)
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ภาพยนตร์สั้นเรื่อง Workcation “พักเถอะนะ” ทีม Lighthouse Studio (กลุ่มคนทำงานศิลปะรุ่นใหม่จังหวัดเชียงราย)
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ภาพยนตร์สั้นเรื่อง Love Around ทีม Cat9Life Studio (กลุ่มคนทำงานศิลปะรุ่นใหม่จังหวัดเชียงใหม่)
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ภาพยนตร์สั้นเรื่อง มาเหนือมาเที่ยวเหนือ ทีม Ggun Film (นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพฯ)
และภาพยนตร์สั้นเรื่อง You Can Trust Me “เชื่อใจฉันเถอะ” ทีม นศนง (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย)

นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานมอบรางวัล กล่าวว่า ขอขอบคุณประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ สังกัดของรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศที่ส่งผลงานเข้าประกวด และขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดแข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกคน รวมทั้งขอชื่นชมผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลว่ามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีทักษะการผลิตสื่อสร้างสรรค์ท่องเที่ยว จนได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการให้ได้รับรางวัล และหวังว่า ความสามารถเหล่านี้จะทำให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ และนำไปต่อยอดในการประกอบวิชาชีพในอนาคต ผลงานภาพยนตร์สั้นที่ผ่านเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศทั้ง 10 เรื่องในวันนี้ ถือได้ว่าเป็นผลงานที่มีมูลค่าอย่างมหาศาล ที่จะทำหน้าที่สื่อสารการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ความเป็น 4 จังหวัดล้านนาตะวันออก ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามความต้องการของตลาดเพื่อกระจายรายได้สู่คนในชุมชนและท้องถิ่นทั่วประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและที่มีการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ภาคบริการและการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดต่อไป ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งของโครงการนี้

ด้าน นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กล่าวเสริมว่า กิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์สั้นท่องเที่ยวเพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และคนทำงานศิลปะรุ่นใหม่ได้สร้างสรรค์และแสดงผลงานภาพยนตร์สั้น ได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติกับศิลปิน ผู้กำกับ และผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตภาพยนตร์มืออาชีพ ร่วมกับผู้กำกับภาพยนตร์ไทยอันดับต้นของประเทศ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าประกวดมากถึง 40 ทีม จนได้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 10 ทีม มาจากทั่วทุกภาค ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปเผยแพร่ต่อไป นับว่าการจัดโครงการประกวดจัดกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวผ่านสื่อภาพยนตร์ 4 จังหวัดล้านนาตะวันออก เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง การประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก Short film contest 2022 ภายใต้หัวข้อ “มาเหนือ" ประสบความสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้ เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความตระหนักในด้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ภาคบริการและการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น