xs
xsm
sm
md
lg

กองสลากขึ้นเชียงใหม่ประเดิมเวทีแรกประชาพิจารณ์หวย 3 ตัว รับฟังผู้มีส่วนได้เสีย 17 จว.ภาคเหนือ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่ - สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประเดิมเวทีแรกในส่วนภูมิภาคที่เชียงใหม่ จัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น และศึกษาผลกระทบทางสังคม ต่อการกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 17 จังหวัดภาคเหนือ


วันนี้ (20 ก.ค. 65) ที่โรงแรมกรีนนิมมาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นประธานในการจัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อศึกษาผลกระทบทางสังคมในการกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยเฉพาะการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก และการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข 3 หลัก ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวถึงการจัดประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการศึกษา รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (ฉลากดิจิทัล) ซึ่งออกควบคู่กับผลิตภัณฑ์เดิม เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนกรณีมีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา 80 บาท อีกทั้งยังเป็นการควบคุมราคาให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

เนื่องจากพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กําหนดไว้ว่า “การออกประกาศ กําหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและศึกษาผลกระทบทางสังคม เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาก่อนออกประกาศ รวมทั้งต้องให้ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการเข้าถึงการเป็นตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย” จึงได้จัดประชาพิจารณ์เพื่อนำความคิดเห็นของประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาต่อไป


ด้าน ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า โครงการสลากดิจิทัล ถือเป็นข้อพิสูจน์ชัดเจนว่าประชาชนสามารถซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคา 80 บาท แต่ทั้งนี้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เห็นใจผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลในรูปแบบเดิม และได้มีการเชิญชวนให้มาลงทะเบียนผู้ค้าโดยจำหน่าย "สลากกินแบ่งรัฐบาล" ในรูปแบบของ "สลากดิจิทัล" มากขึ้น สำหรับบทลงโทษแก่ผู้ขายเกินราคา ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะได้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มีการดำเนินคดีต่อผู้ที่ขายเกินราคา และผู้ที่ได้รับโควตาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลตลอดชีวิต

สำหรับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและศึกษาผลกระทบทางสังคมในการกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดจะจัดขึ้นอีก 5 ครั้งในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี วันที่ 24 ก.ค. 65, จังหวัดขอนแก่น วันที่ 27 ก.ค. 65, จังหวัดเลย วันที่ 4 ส.ค. 65, จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 6 ส.ค. 65 และกรุงเทพฯ วันที่ 9 ส.ค. 65
กำลังโหลดความคิดเห็น