xs
xsm
sm
md
lg

สถานศึกษาในหัวหินร่วมลงนาม MOU สถานศึกษาปลอดกัญชา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ประจวบคีรีขันธ์ - นายอำเภอหัวหิน เปิดกิจกรรมเนื่องในวันยาเสพติดโลก พร้อมนำทุกภาคส่วนร่วมลงนามความร่วมมือประกาศเจตนารมณ์ สถานศึกษาอำเภอหัวหินปลอดกัญชา กัญชง

วันนี้ (24 มิ.ย.) ที่โรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันยาเสพติดโลก 26 มิ.ย.ประจำปี 2565 และพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ในโครงการสถานศึกษาอำเภอหัวหิน ปลอดกัญชา กัญชง ร่วมด้วย นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหัวหิน นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการ ร.ร.หัวหิน พ.ต.ท.จักรพัฒน์ จันทร์เที่ยง รอง ผกก.สภ.หัวหิน นายเจนวิท ผลิศักดิ์ รก.สาธารณสุข อ.หัวหิน นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณะครู นักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี โดยผู้เข้าร่วมพิธีต่างร่วมสวมเสื้อสีขาว ประกาศเจตนารมณ์เพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก 26 มิ.ย. โดยพร้อมเพรียงกัน

กิจกรรมเนื่องในวันยาเสพติดโลก 26 มิ.ย. จัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ได้รับรู้และเข้าใจถึงนโยบายยาเสพติดแนวใหม่ รวมทั้งโทษ พิษภัยจากยาเสพติด สามารถป้องกันครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติให้ปลอดภัยจากยาเสพติด รวมทั้งเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด เฝ้าระวัง เสริมสร้างพื้นที่ กิจกรรมเชิงบวก เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง

โดยในปีนี้ นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน พร้อมด้วยหน่วยงาน และผู้แทนศึกษาในอำเภอหัวหิน ได้ร่วมกันลงนามความร่วมมือประกาศเจตนารมณ์ สถานศึกษาอำเภอหัวหินปลอดกัญชา กัญชงโดยเด็ดขาดด้วย

นายพลกฤต กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลประกาศปลดล็อกกัญชา และกัญชงจากพืชเสพติด ซึ่งหลายฝ่ายยังมีความเป็นห่วงในกลุ่มเด็ก และเยาวชน จึงได้มีการส่งหนังสือด่วนถึงผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งในอำเภอหัวหิน ให้สถานศึกษาทุกแห่งเป็นสถานที่ปลอดกัญชา ขอให้บุคลากรเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชน อาหาร เครื่องดื่มทุกชนิดที่อยู่ในรั้วสถานศึกษาต้องปลอดกัญชาและกัญชง รวมทั้งจะต้องเร่งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เยาวชน ซึ่งแม้จะปลดล็อกจากสารเสพติดแล้ว แต่การใช้สารกัญชาเกินขนาดจะส่งผลเสียต่อร่างกาย ควรใช้เพื่อการบำบัดรักษาเป็นหลัก น้องนักเรียน และเยาวชนขอให้ห่างไกลไว้ก่อน
กำลังโหลดความคิดเห็น