xs
xsm
sm
md
lg

เทศบาลนครอุดรธานีเมืองต้นแบบสร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต กว่า 11.7 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ภาวะโลกร้อน ปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสนใจ และตระหนักถึงความสำคัญ เพราะอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ จากกิจกรรมของมนุษย์ ทำให้เกิดวิกฤติและภัยพิบัติตามมามากมาย ตลาดคาร์บอนถือเป็นอีกหนึ่งกลไกที่นำมาใช้สร้างแรงจูงใจในการลดมลพิษผ่านกลไกราคาตลาดที่สามารถกำหนดราคาซื้อขายจำนวนการลดคาร์บอนได้
 


เทศบาลนครอุดรธานีเป็นหนึ่งหน่วยงานที่ได้เข้าร่วมใน “โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน): TGO และเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีจำนวนคาร์บอนเครดิตสะสมมากเป็นลำดับต้น ๆ ของประเทศไทย
จากการบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้วยการฝังกลบในอดีตทำให้มีขยะสะสมมากกว่า 1 ล้านตัน ก่อให้เกิดการสะสมของก๊าซเรือนกระจก ปัจจุบันได้มีการยกระดับการจัดการขยะมูลฝอยด้วยการคัดแยกขยะ โดยเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนสร้างโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยเปลี่ยนให้เป็นพลังงานเชื้อเพลิง RDF (Refuse Derived Fuel) ซึ่งสามารถกำจัดขยะได้ถึง 300 ตัน/วัน ทั้งขยะที่เกิดขึ้นใหม่ควบคู่กับขยะเดิมที่ฝังกลบอยู่ในบ่อขยะเพื่อลดปริมาณขยะในบ่อฝังกลบเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและนำมาคำนวณเป็นคาร์บอนเครดิต ในทุก ๆ 6 เดือนได้อีกด้วย


เมื่อเร็ว ๆ นี้เทศบาลนครอุดรธานีได้มีการขายคาร์บอนเครดิตล็อตแรกให้กับมูลนิธิจากประเทศเยอรมนีไปแล้วจำนวน 37,783 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นการรับซื้อจากหน่วยงานที่เข้าร่วมกับ T-VER โดยรับซื้อในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด คือตันละ 8 ยูโร มีมูลค่าการขายทั้งสิ้น 11.7 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขในการจัดการเงินที่ได้จากการขาย 3 ประการ คือ 1. นำไปใช้ในการต่อยอดโครงการเดิม แต่ไม่เกิน 25% ของมูลค่าโครงการ 2. นำไปทำโครงการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ 3. นำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ประชาชนเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งนอกจากล็อตแรกที่มีการขายไปแล้ว เทศบาลนครอุดรธานียังมีคาร์บอนเครดิตที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 36,151 ตัน และเตรียมพิจารณาเงื่อนไขของการขายเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากที่สุด
ดร.ธนาดร พุธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานีกล่าวว่า “นโยบาย Green City ของเรามีเป้าหมายสำคัญคือการทำให้เทศบาลนครอุดรธานีเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ หรือเมือง Low carbon และมีหลาย ๆ โครงการที่เราจะนำรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตมาต่อยอด เช่น โครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ภายในสำนักงานเพื่อลดการใช้พลังงาน โครงการจัดซื้อเครื่องย่อยขยะอินทรีย์ภายในชุมชน โครงการระบบติดตั้งโซลาร์เซลล์ไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี และโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามแหล่งน้ำต่าง ๆ และยังขยายไปถึงการสร้างเมืองให้เป็น Walkable City ที่มีการออกแบบทางเท้าให้เป็น Universal design เพื่อเอื้อต่อการเดิน ส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้รถใช้ถนน ซึ่งในอนาคตก็จะสามารถนำปริมาณการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการลดใช้รถ มาคำนวณเป็นคาร์บอนเครดิตได้อีกด้วย คาร์บอนเครดิตถือเป็นจุดเริ่มต้นที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศไทยสามารถมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนร่วมกับนานาชาติในตลาดคาร์บอนที่จะเป็นตลาดสำคัญแห่งอนาคตจากการตื่นตัวและให้ความสำคัญกับวิกฤติโลกร้อน เทศบาลของเรานอกจากจะได้เริ่มต้นเป็นส่วนเล็ก ๆ ส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อนแล้ว ยังสามารถนำเงินจากการขายคาร์บอนเครดิตมาต่อยอดในการทำโครงการใหม่ ๆ และขับเคลื่อนเมืองได้หลากหลายมิติ”


(ข่าวประชาสัมพันธ์)


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น