xs
xsm
sm
md
lg

ประชาชนทำบุญตักบาตร ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน 3 แสนตัวลงแม่น้ำเจ้าพระยา ถวายเป็นพระราชกุศล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ภาคกลาง - ผู้ว่าฯหลายพันที่ นำข้าราชการและประชาชนทำบุญตักบาตร ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน 3 แสนตัวลงแม่น้ำเจ้าพระยา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันนี้ (3 มิ.ย.) ที่เขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นำข้าราชการ และประชาชนชาวชัยนาทร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่ พระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท และพระภิกษุ สามเณร จำนวน 45 รูป

พร้อมร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ได้แก่ ปลาตะเพียนเงิน ปลาตะเพียนทอง รวมจำนวน 300,000 ตัว ลงในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

อยุธยา - ที่วัดศาลาปูนวรวิหารอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดต.สุรินทร์ผดุงเพียรรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายกฤษณ์เถี่ยนมิตรภาพรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยานำสมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาหัวหน้าส่วนราชการประชาชนร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรและปล่อยพันธุ์ปลาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

โดยมีพระครูอนุกูลศาสนกิจเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆนำคณะสงฆ์จำนวน 45รูปออกรับบิณฑบาตในครั้งนี้ก่อนจะร่วมปล่อยพันธ์ปลาเฉลิมพระเกียรสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี 3มิถุนายน 2565จำนวน 120,000ตัวซึ่งกิจกรรมการประกอบพิธีในครั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

จังหวัดนครปฐม  จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนมาลัยแมน

ที่บริเวณหน้าอาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนมาลัยแมน ถึงหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและประชาชน เกิดจิตสำนึกในการทำความดี สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดอย่างต่อเนื่อง โดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้นำข้าราชการ และจิตอาสาพระราชทานร่วมกันทำความสะอาดบริเวณหน้าอาคารสิริวรปัญญา อีกทั้งเก็บขยะ กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีบริเวณขอบทางถนนมาลัยแมนบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


กำลังโหลดความคิดเห็น