xs
xsm
sm
md
lg

รมว.ยุติธรรมขึ้นเชียงใหม่เปิดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนช่วยลูกหนี้เดือดร้อนมูลค่ารวมเฉียดพันล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่ - เปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน 4 ภาคทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ลูกหนี้เข้าร่วมกว่าหมื่นราย มูลค่ารวมเฉียดพันล้านบาท


นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ และยุติธรรมพบประชาชน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 65 โดยมีนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มอบเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาจำนวน 16 ราย รวมเป็นเงิน 1,004,041.42 บาท มอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนจำนวน 35 ศูนย์ จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและทักทายประชาชน ภายในบูทของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม, กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และธนาคารแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือ) ที่มาร่วมให้บริการพร้อมให้ความรู้ด้านกฎหมาย การเงินแก่ประชาชน ตลอดจนเยี่ยมชมและให้กำลังใจในบูทบริการไกล่เกลี่ยหนี้สิน เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างใกล้ชิด


สำหรับการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในครั้งที่ 5 นี้ เป็นไปตามที่รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีได้กำหนดให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน โดยกำหนดประเด็นในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การแก้ไขปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การแก้ไขปัญหาหนี้เช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์ การแก้ไขปัญหาบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมให้เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ทางด้านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดีจึงได้บูรณาการร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และสถาบันการเงินจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนทั่วประเทศขึ้น

โดยรัฐบาลได้อนุมัติงบกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนครั้งที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ และยุติธรรมพบประชาชนในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและสถาบันการเงิน 12 แห่ง รวมทั้งเชิญผู้ประสบปัญหาหนี้สินเข้าร่วมงานจำนวน 10,781 ราย คิดเป็นมูลค่ากว่า 960 ล้านบาท


กำลังโหลดความคิดเห็น