xs
xsm
sm
md
lg

รัฐ/เอกชน เดินเครื่องดันเปิดด่านสะพานแม่สาย 1 ชงคนข้ามได้ 2,000 ต่อวัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงราย – ทั้งหอการค้า-อำเภอ/จังหวัด..เดินหน้าดันเปิดด่านสะพานข้ามน้ำสายแห่งที่ 1 ต้นทางอาร์สามบี ต้องปิดหนีไวรัสมายาวนาน ชงคนข้ามแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ได้ 2,000 คนต่อวัน ขณะที่ ผบ.ยุทธศาสตร์ฯพม่า ย้ำต้องทำข้อตกลงก่อนเปิด


หลังจากมีการปิดชายแดนด้าน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดมาอย่างยาวนาน โดยคงเหลือเฉพาะจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 2 เพื่อใช้ขนส่งสินค้าระหว่าง อ.แม่สาย กับ จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา เท่านั้น

ขณะนี้ทั้งภาครัฐ-เอกชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันผลักดันให้มีการเปิดด่านฯแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ข้ามน้ำสาย แห่งที่ 1 อีกครั้ง

ล่าสุดนายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย ได้มีหนังสือด่วนที่สุดแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาความพร้อมและแนวทางในการเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 1 เพิ่มเติมแล้ว โดยระบุว่าคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) อ.แม่สาย มีมติเห็นชอบสนับสนุนให้มีการเปิดจุดผ่านผ่านแดนถาวรฯ ข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 1 ตั้งแต่ 24 ธ.ค.2564 และต่อมาผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ได้มีนโยบายเร่งด่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

คณะทำงานดังกล่าว ซึ่งมีนายอำเภอแม่สายเป็นประธาน ได้เรียกประชุมคณะทำงาน เช่น ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ตำรวจภูธร ทหารกองกำลังผาเมือง โรงพยาบาลแม่สาย สาธารณสุข ฯลฯ ต้นสัปดาห์นี้ ได้วางแนวทางการทำงานไว้ว่า จะทำการศึกษาศักยภาพและผลกระทบหากมีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรฯ ข้ามลำสายแห่งที่ 1 จริง และหากมีการเปิดแล้วก็จะต้องทำการกำกับดูแล-ติดตาม รวมทั้งรายงานผลการศึกษาให้ผู้ว่าฯเชียงราย ได้รับทราบเพื่อเสนอขออนุมัติตามขั้นตอนต่อไป

ขณะที่ก่อนหน้านี้หอการค้า จ.เชียงราย สำนักงาน อ.แม่สาย ได้จัดประชุมและเสนอให้มีประชาชนสามารถ ข้ามแดนไป-มา ผ่านจุดผ่านแดนถาวรฯ สะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 1 วันละ 2,000 คน โดยทุกคนต้องมีใบรับรองฉีดวัคซีน 2 เข็ม และการตรวจโควิด-19 แบบ ATK ก่อนเข้าประเทศทุกครั้ง ส่วนการขนส่งสินค้ายังคงให้ใช้สะพานแห่งที่ 2 เช่นเดิมแต่เสนอขยายเวลาเปิด-ปิด เป็น 06.00-22.00 น.ฯลฯ


อย่างไรก็ตามทาง พ.อ.มินมินทูน ผบ.ยุทธศาสตร์ท่าขี้เหล็ก ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ขณะที่เดินทางมารับตัวชาวสัญชาติเมียนมาที่ถูกส่งข้ามแดนกลับ จ.ท่าขี้เหล็ก เมื่อ 24 เม.ย.ที่ผ่านมาว่ากรณีทางการไทยเสนอให้มีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรฯ ข้ามลำสายแห่งที่ 1 นั้น ทางการเมียนมาจะขอไปศึกษาข้อมูลก่อน โดยเฉพาะเรื่องการป้องกันไวรัสโควิด-19 เพื่อให้การเปิดปลอดภัย และหากเปิดด่านแล้วก็ต้องทำข้อตกลงร่วมกันทั้ง 2 ฝ่ายเพื่อให้ประชาชนเดินทางไปมาได้สะดวกร่วมกัน.


กำลังโหลดความคิดเห็น