xs
xsm
sm
md
lg

ก.พลังงานจัดเวทีสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ราชบุรี - กรมพัฒนาพลังงาน กระทรวงพลังงาน จัดเวทีเสวนาสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก

วันนี้ (12 ม.ค.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (พพ.) จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจโรงฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้ “โครงการสื่อสารสร้างการรับรู้ตามนโยบายส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” ที่ จ.ราชบุรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชุมชน

พร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการเข้าถึงข้อมูลโครงการได้ครอบคลุมทุกมิติให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นชุมชน วิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยมี นายอดิศักดิ์ ชูสุข ผู้อำนวยการกองวิจัย ค้นคว้าพลังงาน พพ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และร่วมเสวนาบนเวที กับผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน และตัวแทนโรงไฟฟ้าชุมชน มีผู้เข้าร่วมเสวนาจากภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน ที่ห้องประชุมโรงแรมราชาบุระ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

นายอดิศักดิ์ ชูสุข ผู้อำนวยการกองวิจัย ค้นคว้าพลังงาน พพ. กล่าวว่า จากแนวนโยบายการส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติเห็นชอบกรอบหลักการโครงการนำร่องโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐาน

“โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” ถือเป็นหนึ่งในนโยบายด้านพลังงาน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรมีรายได้จากการร่วมเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า และการจำหน่ายวัสดุทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงให้โรงไฟฟ้า รวมไปถึงชุมชนในพื้นที่ได้รับผลตอบแทนในรูปของการพัฒนาและบริการให้กับชุมชน เช่น ด้านการรักษาพยาบาล ด้านสาธารณูปโภค ด้านการศึกษา ส่งผลให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการนำร่อง โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก มีเป้าหมายในการรับซื้อไฟฟ้ารวม 150 เมกะวัตต์ โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวลที่ได้จากการปลูกไม้โตเร็ว และก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน โดยมีการลงทุนโดยภาคเอกชน และจะเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 90 และให้วิสาหกิจชุมชนถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10 โดยเป็นหุ้นบุริมสิทธิ โดยโรงไฟฟ้าจะมีการทำสัญญารับซื้อเชื้อเพลิงในรูปแบบ เกษตรพันธสัญญา หรือคอนแทรคฟาร์มมิ่ง กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นข้อตกลงในปริมาณ และราคารับซื้อเชื้อเพลิงอย่างยุติธรรม

ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) แล้ว จำนวนทั้งสิ้น 43 โครงการ แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล 16 โครงการ และโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 27 โครงการ โดยในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 2 โครงการ ปริมาณไฟฟ้าเสนอขายรวม 5.85 MW

โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจะเป็นมิติหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในชุมชน ทั้งการส่งเสริมพลังงานทดแทนตามเหมาะสมของพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการต่อยอดการทำเกษตรรูปแบบใหม่ที่เกษตรกรเองสามารถเป็นส่วนหนึ่งของโรงไฟฟ้าระดับชุมชน เป้าหมายสำคัญของโครงการ คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชน มีรายได้มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น