xs
xsm
sm
md
lg

จังหวัดชลบุรีจัดพิธีบวงสรวงวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวศรีราชา - จังหวัดชลบุรี จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก

วันนี้ (28 ธ.ค.) นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และพ่อค้าประชาชนร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดใหญ่อินทราราม เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก

โดยเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. ปีพุทธศักราช 2311 เป็นวันสำคัญที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ โดยมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญคือ การกอบกู้เอกราช ซึ่งพระองค์ทรงใช้เวลาเพียง 5 เดือนเศษ ในการรวบรวมไพร่พลแล้วทรงยกทัพไปต่อสู้กับพม่าซึ่งตั้งอยู่ ณ ค่ายโพธิ์สามต้น ธนบุรี จนได้รับชัยชนะ และถือเป็นการกอบกู้เอกราชของชาติไทยกลับคืนมาหลังเสียกรุงแก่พม่าเพียง 7 เดือน

อาณาประชาราษฎรจึงได้พร้อมใจกราบบังคมทูลขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ในวันที่ 28 ธ.ค. พุทธศักราช 2311 ทรงพระนามว่า พระศรีสรรเพชญ์ หรือสมเด็จพระบรมราชาที่ 4 แต่เรียกขนานนามพระองค์กันจนติดปากว่า “สมเด็จพระเจ้าตากสิน” หรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี โดยพระองค์ทรงสถาปนากรุงธนบุรี เป็นราชธานี รวมระยะเวลาทรงครองราชย์ 15 ปี


และด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ รัฐบาล อีกทั้งปวงประชาราษฎร์ทั้งหลายได้พร้อมใจกันถวายพระเกียรติ ประกาศให้วันที่ 28 ธ.ค.ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของพระองค์ และยังกำหนดให้เป็นวันระลึก “วันตากสินมหาราช” อีกด้วย

นอกจากนี้ จ.ชลบุรี ยังได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาโดยกองทุนนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2515 โดยท่านเจ้าคุณพระราชพรหมาจารย์ (เจ้ารัส ภฺทโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทารามมหาราช ซึ่งได้นำเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดีครอบครัวมีฐานะยากจน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น