xs
xsm
sm
md
lg

ลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๖

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ลพบุรี - จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันนี้( 25 พ.ย.) ที่ค่ายลูกเสือพระนารายณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรี ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันวชิราวุธ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าจ้าอยู่หัว และสร้างพลังความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการทำประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนี้ยังเป็นการประสานความร่วมมือกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน โดยร่วมกัน ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บกวาดใบไม้ ขยะมูลฝอย ฉีดน้ำทำความสะอาดฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณค่ายลูกเสือพระนารายณ์ พร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นไม้

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระอัจฉริยภาพและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในหลายสาขา ทั้งด้านการเมืองการ การปกครอง การสาธารณสุข การต่างประเทศ และที่สำคัญที่สุดคือด้านวรรณกรรมและอักษรศาสตร์ ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อยแก้วและร้อยกรองไว้นับพันเรื่อง กระทั่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานาม เมื่อสวรรคตแล้วว่า "สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีพระองค์แรกที่ไม่มีวัดประจำราชกาล แต่ได้ทรงมีการสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวง หรือวชิราวุธวิทยาลัยในปัจจุบันขึ้นแทน

ด้วยพระราชดำริว่า พระอารามนั้นมีมากแล้วและการสร้างอารามในสมัยก่อนนั้นก็เพื่อบำรุงการศึกษาของเยาวชนของชาติจึงทรงพระราชดำริให้สร้างโรงเรียนขึ้นแทน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2454 ทรงจัดตั้งกองเสือป่าและทรงจัดตั้งกองลูกเสือกองแรกขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั้งวชิรพยาบาลเมื่อ พ.ศ.2454 และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2457 ในปี พ.ศ.2460 ทรงตั้งกรมรถไฟหลวงและเริ่มเปิด การเดินรถไฟสายกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดเชียงใหม่ สายใต้จากธนบุรีเชื่อมกับปีนังและสิงคโปร์ อีกทั้งยังโปรดเกล้าฯ ให้สร้างสะพานพระราม 6 เพื่อเชื่อมทางรถไฟไปยังภูมิภาคอื่นๆ
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น