xs
xsm
sm
md
lg

วัดโสธรวรารามวรวิหาร จัดพิธีรับพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดรูปใหม่โดยไร้แรงต้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ฉะเชิงเทรา –ไร้แรงต้าน! วัดโสธรวราราม ฯ จัดพิธีรับพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดรูปใหม่จากสมเด็จพระสังฆราช ให้ “พระราชภาวนาพิธาน” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา แทนพระราชปริยัติสุนท

วานนี้ ( 7 พ.ย.) วัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ได้จัดพิธีรับพระบัญชาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  แต่งตั้งให้ พระราชภาวนาพิธาน (ศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน) อายุ 60 ปี 33 พรรษา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา แทนพระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสนฺโน) อายุ 65 ปี 44 พรรษา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ ซึ่งถูกถอดออกจากตำแหน่งพร้อมกับเจ้าคณะจังหวัด ปทุมธานี และกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่ผ่านมา

โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นภายในพระอุโบสถหลังใหญ่ และม พระเทพรัตนมุนี เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร รักษาการเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ,นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะสงฆ์ในพื้นที่ เข้าร่วม 


ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนอ่านพระบัญชาฯ ในการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรารูปใหม่ โดยมีคณะสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์จำนวน 10 รูป สวดเจริญชัยมงคลคาถา ถวายจตุปัจจัย กรวดน้ำรับพร จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะสงฆ์เข้าถวายมุทิตาจิต

สำหรับ “พระราชภาวนาพิธาน” (ศิริวัฒน์) ฉายา สิริวฑฺฒโน อายุ 60 ปี 33 พรรษา มีวิทยฐานะ น.ธ.เอก รป.ม.วัดโสธรวราราม รับหน้าที่ในตำแหน่งผู้ปกครองคณะสงฆ์ (มหานิกาย) มีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดของตนตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ แต่งตั้ง ณ วันที่ 4 ต.ค. 2564
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น