xs
xsm
sm
md
lg

สนามบินเชียงใหม่ซักซ้อมเตรียมพร้อมเปิดท่องเที่ยวรับบินตรงต่างประเทศเที่ยวแรกจากเกาหลี5พ.ย.64

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่-ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดขั้นตอนการให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ หลังเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาล เตรียมใช้ Thailand pass ID ในการตรวจสอบเอกสาร เตรียมรับเที่ยวบินแรก 5 พ.ย.64จากเกาหลี คาดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป จะมีเที่ยวบินเฉลี่ยประมาณ 70-120 เที่ยวบินต่อวัน และครอบคลุมทุกภูมิภาค


วันนี้ (29 ต.ค. 64)ที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ ซึ่งมีกำหนดเปิดในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ สำหรับขั้นตอนของผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศนั้น เมื่อผู้โดยสารเดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ จะต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากอุณหภูมิปกติก็เข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมและตรวจเอกสาร ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นไป ด่านควบคุมโรคจะสแกนข้อมูลผ่าน Thailand pass ID เพื่อลดการใช้เอกสาร และลดระยะเวลาการดำเนินการ ผู้โดยสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะไปยังจุดตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระต่อไป

กรณีผู้โดยสารถูกกักตัวเนื่องจากอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกำหนด ตัวแทนของสารการบินจะเป็นผู้ดูแลกระเป๋า และดำเนินการทางศุลกากรแทน โดยจุดศุลกากรจะแบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง คือ ช่องทางสีเขียว สำหรับผู้โดยสารที่ไม่มีสิ่งของต้องสำแดง สามารถ X-ray ตรวจสัมภาระและเข้าภายในประเทศได้ แต่หากผู้โดยสารมีสิ่งของต้องสำแดง จะต้องเข้ารับการตรวจในช่องทางสีแดง ทั้งนี้ ได้มีเตรียมพื้นที่สำหรับเป็นจุดนัดพบผู้ประกอบการนำเที่ยว และจุดรับผู้โดยสารขึ้นรถไปยังที่พัก


ส่วนขั้นตอนของผู้โดยสารขาออก เริ่มจากการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคาร โดยผู้ที่มีสิ่งของต้องสำแดงเพื่อขอรับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ไปติดต่อที่เคาน์เตอร์ศุลกากร ก่อนทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ จากนั้น เข้าสู่การตรวจตามระบบรักษาความปลอดภัยของสนามบิน ตรวจหนังสือเดินทาง และรอเรียกขึ้นเครื่องต่อไป ทั้งนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้มีการเพิ่มเครื่อง X-ray เพิ่มเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทาง และจัดพื้นที่ในห้องโถงพักคอยให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมด้วย

ขณะที่เส้นทางการบินระหว่างประเทศจะเริ่มเที่ยวบินแรกของสายการบิน JEJU AIR ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายนนี้ เส้นทาง อินชอน-เชียงใหม่-อินชอน โดยเวลาขาเข้าคือ 22.30 น. และเวลาขาออกคือ 23.30 น. นอกจากนี้ ยังมีสายการบินที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินแล้ว แต่ยังไม่ยืนยันกำหนดการที่จะเริ่มบิน ได้แก่ สายการบิน Air Asia X Berhad เส้นทางบิน กัวลาลัมเปอร์-เชียงใหม่-กัวลาลัมเปอร์ และสายการบิน Asiana เส้นทางบิน อินชอน-เชียงใหม่-อินชอน ทั้งนี้ คาดว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนั้น จะมีเที่ยวบินเฉลี่ยประมาณ 70-120 เที่ยวบินต่อวัน และครอบคลุมทุกภูมิภาค
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น