xs
xsm
sm
md
lg

มท.2 ผนึก กปภ.ลงพื้นที่ลพบุรีบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่น้ำท่วม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ลพบุรี - มท.2 ผนึกกำลังประปาส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วม พร้อมเร่งพัฒนาประปาให้ทั่วถึง

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตพื้นที่ จ.ลพบุรี พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายแก่ กปภ.สาขาชัยบาดาล เร่งขยายพื้นที่ให้บริการประปา เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสาธารณูปโภคของภาครัฐอย่างทั่วถึง

นายทรงศักดิ์ เปิดเผยในการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพายุเตี้ยนหมู่ และพายุคมปาซุ ในเขตพื้นที่ อ.เมือง และ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ว่า สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นกระทบพื้นที่ภาคกลางหลายจังหวัด ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและทรัพย์สินเสียหายจำนวนมาก ซึ่งในพื้นที่ จ.ลพบุรี ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 11 อำเภอ 110 ตำบล 941 หมู่บ้าน รวมกว่า 66,964 ครัวเรือน จึงขอให้กำลังใจและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนตามภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ของกระทรวงมหาดไทย

โดยร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ส่งมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 7,200 ขวด และถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ประชาชน พร้อมกำชับให้ กปภ. ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเร่งเยียวยาซ่อมแซมท่อประปาที่ได้รับความเสียหายหลังน้ำลดให้กลับสู่ภาวะปกติ เพื่อลดผลกระทบต่อการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางไปติดตามการดำเนินงาน กปภ.สาขาชัยบาดาล จ.ลพบุรี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายว่า นอกจากการบรรเทาผลกระทบและเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆ แล้ว ภารกิจสำคัญที่ กปภ. ต้องเร่งดำเนินการ คือ เร่งรัดการขยายเขตให้บริการน้ำประปาซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเมือง โดยในเขต จ.ลพบุรี มีหลายพื้นที่ที่ยังเข้าไม่ถึงบริการน้ำประปา ต้องไปสำรวจว่าการขยายเขตให้บริการในแต่ละพื้นที่ติดขัดปัญหาหรือไม่ หากมีต้องเร่งแก้ไขหรือประสานความร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้งต้องวางแผนเตรียมแหล่งน้ำสำรองหรือเชื่อมโครงข่ายแหล่งน้ำรองรับความต้องการใช้น้ำประปาที่จะเพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวของชุมชน เมือง และเศรษฐกิจประเทศที่เติบโตขึ้นในอนาคต
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น