xs
xsm
sm
md
lg

กทท.เปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็นก่อนสำรวจโครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวศรีราชา - การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็น ก่อนการสำรวจโครงการศึกษาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ความเร็วและทิศทางของกระแสน้ำด้วยแบบจำลอง โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

วันนี้ (15 ต.ค.) นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนการท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความข้อคิดเห็น ก่อนการสำรวจโครงการศึกษาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ความเร็วและทิศทางของกระแสน้ำด้วยแบบจำลอง โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ครั้งที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบังเข้าร่วม ณ ห้องประชุม HALL OF FAME โรงแรม ฮาร์ดร็อค พัทยา ถนนพัทยากลาง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เรือเอกกานต์ กล่าวว่า การเปิดเวทีรับฟังความข้อคิดเห็นในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงแผนการสำรวจและรับฟังข้อคิดเห็นก่อนการสำรวจโครงการศึกษาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ความเร็วและทิศทางของกระแสน้ำ ด้วยแบบจำลอง โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ให้แก่กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา ทั้งหน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป

เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการและแผนการสำรวจทางทะเลก่อนการสำรวจ พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เข้าร่วมประชุมร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อแนวทางทางการวางแผนการสำรวจทางทะเลเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ความเร็วและทิศทางของกระแสน้ำด้วยแบบจำลอง ซึ่งจะนำไปพิจารณาประกอบปรับปรุงแผนงานให้มีความสมบูรณ์ และครอบคลุมมากยิ่งขึ้นต่อไป

“ปัจจุบันโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อขยายขีดความสามารถและศักยภาพในการส่งออก ของประเทศไทยให้มากขึ้น ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการฯ จึงมีแผนศึกษาการทับถมของตะกอนและการกัดเซาะชายฝั่งให้ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มเติมอ่าวบางละมุง นาเกลือ และหาดพัทยา เพื่อการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งในอนาคต จากการก่อสร้างโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 พร้อมกำหนดมาตรการ แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ต่อไป”

เรือเอกกานต์ กล่าวอีกว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย จึงได้จัดให้มีการศึกษาการทับถมของตะกอนและการกัดเซาะชายฝั่งให้ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มเติมอ่าวบางละมุง นาเกลือ และหาดพัทยา ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการและแผนการสำรวจทางทะเล ก่อนการสำรวจต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...