xs
xsm
sm
md
lg

เชียงใหม่เจอโควิด-19อีก 33 ราย ส่วนใหญ่จากการติดเชื้อในจังหวัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่-จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 33 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 3,086 ราย


วันนี้(11 ก.ย.64) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวันว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 33 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 22 ราย และอีก 11 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 3,086 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 400 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 113 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ (แม่ตื่น) 17 ราย โรงพยาบาลรัฐ 106 ราย โรงพยาบาลเอกชน 158 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 6 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 301 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 87 ราย และอาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 12 ราย ส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่ 38 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 7,255 ราย และรักษาหายแล้ว 6,798 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 909,985 คน มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 487,810 คน คิดเป็นร้อยละ 38.68 ของเป้าหมาย แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 149,496 คน คิดเป็นร้อยละ 45.62 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 61,068 คน คิดเป็นร้อยละ 50.41 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 277,246 คน คิดเป็นร้อยละ 34.13


กำลังโหลดความคิดเห็น