xs
xsm
sm
md
lg

ยังวิกฤต! นครปฐมป่วยเพิ่มเกือบ 500 ราย เสียชีวิต 7 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นครปฐม - นครปฐมตรวจพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้นเกือบ 500 ราย เสียชีวิต 7 ราย ผู้ป่วยสะสมรวม 22,259 ราย

วันนี้ (17 ส.ค.) ที่จังหวัดนครปฐม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าสถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมที่ยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง พบคลัสเตอร์สามพราน 180 ราย ในวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 468 ราย เสียชีวิต 7 ราย ผู้ป่วยสะสมรวม 22,259 ราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ทีม SAT & SRRTตรวจพบผู้ป่วยระลอกใหม่ รวมจำนวน 22,259 ราย สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัด จำนวน 468 ราย

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในจังหวัด การเฝ้าระวังเชิงรุก 196 ราย การเฝ้าระวังเชิงรับ 272 ราย มีสัญชาติไทย 457 ราย อื่นๆ 11 ราย ในจังหวัดนครปฐม 458 ราย นอกจังหวัด 10 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ยการพบผู้ป่วยในช่วง 7 วันที่ผ่านมา 517 ราย ซึ่งมีแนวโน้มการระบาดคงตัว สัดส่วนเพศชายหญิงเท่ากับ 1:08 ผู้เสียชีวิตวันนี้ 7 ราย รวมสะสมผู้เสียชีวิต 256 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 1.15

การดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่ม การติดต่อกันภายในครอบครัวในเพื่อนร่วมงาน สถานประกอบการ การติดจากบุคคลในครอบครัว ติดตามมาตรการ วิเคราะห์แนวโน้มในทุกอำเภอจัดทำมาตรการ เน้นการค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดสูง การแยกผู้ป่วยออกจากกลุ่มสัมผัสต่างๆ ลดการเดินทางไปยังแหล่งชุมชน สถานที่แออัด สำหรับหน่วยงานที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ขอให้เริ่มดำเนินการ

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบการติดเชื้อในลักษณะครอบครัว และเพื่อนร่วมงานมากที่สุด จึงขอเน้นย้ำให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกันในกิจกรรมต่างๆ

ในช่วงการระบาดนี้ในขณะนี้พบการติดเชื้อคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงานสูงถึงร้อยละ 54 ดังนั้น ทุกองค์กร หรือครอบครัวขอให้ใส่หน้ากากอนามัยให้บ่อยที่สุดเท่าที่ทำได้ โดยเฉพาะในที่ทำงานขอให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอด และอย่ากินข้าวร่วมกัน และอยู่ในบ้านที่มีผู้สูงอายุขอให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง
กำลังโหลดความคิดเห็น