xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ตรวจจัดตั้ง รพ.สนามเฉพาะกิจโรงเรียนบ้านกองแหะ หลังคลัสเตอร์ “โป่งแยง” ลามหนัก นร.ติดเพียบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่ - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ โรงเรียนบ้านกองแหะ หลังพบโควิด-19 คลัสเตอร์ “โป่งแยง” ลามหนักในชุมชน ทำเด็กนักเรียนติดเชื้อเพียบ ต้องสั่งปิดหมู่บ้าน


วันนี้ (16 ก.ค. 64) รายงานข่าวแจ้งว่า นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ โรงเรียนบ้านกองแหะ พร้อมด้วยนายภัควัน ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม และหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอแม่ริม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เพื่อให้การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมรองรับผู้ติดเชื้อในกลุ่มเด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่

ทั้งนี้ จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในลักษณะกลุ่มก้อนในพื้นที่ตำบลโป่งแยง และมีการระบาดเป็นวงกว้างในชุมชน ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอแม่ริมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 14 วัน ประกอบกับพบผู้ติดเชื้อเป็นเด็กในชุมชนเพิ่มขึ้นจำนวนมาก คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มีมติให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจโรงเรียนบ้านกองแหะ โดยใช้อาคารเรียนเป็นที่รักษาตัว มีห้องน้ำแยกชายหญิง และใช้อาคารแผนกเด็กเป็นอาคารพยาบาล ซึ่งขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการลำเลียงที่นอน อุปกรณ์ เครื่องใช้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่เข้าประจำการโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจแล้ว และสามารถดำเนินการรับผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาได้ทันที

นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางออกนอกหมู่บ้าน และให้อยู่ในเคหสถาน โดยงดทำกิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค และให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่ริม ดำเนินการจัดระเบียบ และควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออกหมู่บ้านกองแหะ และดำเนินการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ดังกล่าว


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...