xs
xsm
sm
md
lg

ผู้แทนจำหน่ายพีทีที สเตชั่น จ.ขอนแก่น มอบเงินบริจาคเงินและสิ่งของจำเป็นให้ รพ.อุบลรัตน์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.วรรณกานต์ สุขสำราญ ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น บจก.บีเคอาร์ออย์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น มอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท รวมทั้งเครื่องดื่มและสิ่งของจำเป็นมูลค่า 5,000 บาท รวมมูลค่า 25,000 บาท ให้โรงพยาบาลอุบลรัตน์

โดยมี นายแพทย์พิทยาธร เวียงทอง เป็นผู้แทนในการรับมอบ เพื่อนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานและเป็นกำลังใจให้บุคลากรของโรงพยาบาลในการร่วมป้องกันและฉีดวัคซีนโควิด-19 ในจังหวัดขอนแก่น ถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจในการร่วมดูแลช่วยเหลือชุมชน สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโออาร์ ที่มุ่งเน้นการเติบโตแบบมีส่วนร่วม (Inclusive Growth) และให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน พนักงาน คู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในทุกพื้นที่ที่โออาร์เข้าไปดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างชุมชนที่น่าอยู่ (Living Community) และเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...