xs
xsm
sm
md
lg

สวยสไตล์ศิลปะฝรั่งเศส! กุฏิพระ/ศาลาการเปรียญ “วัดศรีชมชื่น” แหล่งรวมคัมภีร์ใบลานกว่า 1,000 เล่ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นครพนม - ใครเห็นต้องทึ่งในความสวยงามตระการตา กุฏิพระ/ศาลาการเปรียญ “วัดศรีชมชื่น” ต.พิมาน สถาปัตยกรรมโบราณช่างญวนสไตล์ฝรั่งเศส ก่อสร้างยุคล่าอาณานิคมอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี ชาวบ้านทั้งไทยและลาวศรัทธากราบขอพรหลวงพ่อองค์แสนที่อัญเชิญมาจากฝั่งลาว เผยเป็นวัดที่จัดเก็บคัมภีร์ใบลานอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี และมีมากสุดกว่า 1,000 เล่ม


แม้จะอยู่ในภาวะเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาด แต่ยังมีนักท่องเที่ยวสายบุญเดินทางท่องเที่ยวกราบไหว้ขอพรสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญในพื้นที่ จ.นครพนมบ้างประปราย ถือเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์มาแต่ครั้งโบราณ เป็นที่ตั้งขององค์พระธาตุพนมบรรจุพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอกด้านซ้าย) สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง อายุเก่าแก่กว่า 2,500 ปี

นอกจากนี้ ตามอำเภอต่างๆ ทั้ง 12 อำเภอยังมีวัดเก่าแก่ที่อยู่ในยุคเดียวกัน หรือยุคหลังอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญจำนวนมาก เหมาะแก่การท่องเที่ยวชื่นชมความสวยงาม ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบเรียบง่าย ภายใต้การท่องเที่ยววิถีใหม่แบบนิวนอร์มัล (New Normal)

เช่นเดียวกันกับ วัดศรีชมชื่น บ้านพิมาน หมู่ 3 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม อายุเก่าแก่กว่า 200 ปี เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ มีตำนานเล่าขานถึงความเป็นมาที่น่าสนใจ กล่าวคือ หลังมีการโยกย้ายถิ่นฐานของชาวบ้านจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว มาตั้งถิ่นฐานอยู่บ้านพิมาน ต.พิมาน มาถึงปัจจุบัน

ภายในวัดศรีชมชื่นที่ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับหมู่บ้าน นอกจากจะเป็นสถานที่ประดิษฐานพระองค์แสนและกลองอีลาย (กลองที่ใช้ออกศึก) ยังมีการสร้างกุฏิพระแบบช่างญวน ที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกยุคล่าอาณานิคม เป็นกุฏิที่มีการก่อสร้างสไตล์ฝรั่งเศส สวยงามตระการตา โดยกุฏิพระสไตล์ฝรั่งเศสก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2482 ภายหลังกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียน และเมื่อปี 2558 มีการบูรณะบางส่วน


ส่วนความโดดเด่นจะเป็นในเรื่องการก่อสร้าง สถาปัตยกรรมแบบครึ่งปูนครึ่งไม้ 2 ชั้น สร้างจากอิฐมอญไม่มีโครงที่สร้างด้วยเหล็ก ใช้เพียงวัสดุก่อสร้างดินปั้นผสมยางไม้ธรรมชาติแบบโบราณ รวมถึงสีจากธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีลวดลายภาพวาดที่ใช้สีธรรมชาติเขียน เป็นภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณีวัฒนธรรมในอดีต ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่หาดูได้ยาก

อีกหนึ่งสิ่งก่อสร้างสำคัญคือ ศาลาการเปรียญชั้นเดียว ที่มีการก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2492 และมีการบูรณะทาสีใหม่เมื่อปี 2494 เป็นศาลาการเปรียญที่ก่อสร้างแบบศิลปะช่างญวนสไตล์ฝรั่งเศสเช่นเดียวกัน ฝาผนังด้านในรวมถึงด้านนอกจะวาดภาพประวัติเกี่ยวกับพุทธประวัติ และพระเวสสันดรชาดก สำคัญที่สุดภายในวัดยังมีหลวงพ่อองค์แสนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์โบราณอายุเก่าแก่ ที่ครั้งชาวบ้านโยกย้ายถิ่นฐานในอดีตอัญเชิญมาจากประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว เพื่อมาประดิษฐานเป็นศูนย์รวมจิตใจของพวกตน

โดยเปิดให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้บูชาและขอพร รวมถึงมีการเก็บรักษาคัมภีร์ใบลานอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี และมีจำนวนมากสุดกว่า 1,000 เล่ม คาดว่ามากที่สุดในภาคอีสานที่เคยมีการค้นพบมาก่อน


นายนิกร พ่อเพียโคตร อายุ 60 ปี อดีตกำนันตำบลพิมาน เปิดเผยว่า วัดศรีชมชื่นตามหลักฐานจารึก คาดว่าก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2350 อายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีการก่อสร้างสถาปัตยกรรมแบบช่างญวนที่หาดูได้ยาก เช่น กุฏิพระ รวมถึงศาลาการเปรียญ ที่เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ฝรั่งเศส ปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความสวยงามที่โดดเด่น มีการบูรณะแค่บางส่วน เพราะเป็นการก่อสร้างแบบโบราณ สร้างด้วยอิฐมอญดินปั้นผสมยางไม้ วัสดุก่อสร้างจากธรรมชาติทั้งหมด โครงสร้างไม่มีเหล็กและปูน

นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สำคัญคือหลวงพ่อพระองค์แสน ที่มีอายุเก่าแก่หลายร้อยปี อัญเชิญมาจาก สปป.ลาว มีความศักดิ์สิทธิ์มาก เชื่อกันว่าใครได้มีโอกาสมากราบไหว้ขอพรจะประสบความสำเร็จ สุขภาพแข็งแรง

ภายในวัดยังมีการเก็บรักษาสิ่งของมีค่าโบราณอีกหลายอย่าง รวมถึงมีกรุคัมภีร์ใบลานกว่า 1,000 เล่ม ที่มีอายุนับพันปี ซึ่งมีการจารึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ รวมถึงวิชาอาคมโบราณ และสูตรตำรายารักษาโรค ถือว่าวัดแห่งนี้เป็นโบราณสถานที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวศึกษาประวัติศาสตร์


ด้านนายบัญชา ศรีชาหลวง นายก อบต.พิมาน เปิดเผยว่า ตำบลพิมานถือเป็นตำบลท่องเที่ยวสำคัญของ จ.นครพนม เนื่องจาก อบต.พิมาน ได้มีการส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรมประเพณี รวมถึงส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้มาศึกษาเที่ยวชม

อีกทั้งมีสถานที่สำคัญ คืออนุสรณ์สถานแห่งความสงบรู้รักสามัคคีภูพานน้อย สิ่งเตือนใจคนไทยในยุคพื้นที่สีแดงคอมมิวนิสต์ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวง รัชกาลที่ ๙ พระราชทานก่อสร้างขึ้นเป็นสิ่งเตือนใจชาวไทยให้รู้รักสามัคคี ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์เรียนรู้ศึกษาประวัติศาสตร์

นอกจากนี้ ใครที่มาเที่ยวชมศึกษาความเป็นมาของตำบลพิมานยังได้กราบไหว้ขอพรหลวงพ่อองค์แสนพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง รวมถึงชื่นชมสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง กุฏิช่างญวน และศาลาการเปรียญ ที่เป็นสถาปัตยกรรมการก่อสร้างสไตล์ฝรั่งเศสที่หาดูได้ยาก มีความสวยงามโดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์เชิงประวัติศาสตร์ที่สวยงาม

ฝากเชิญชวนนักท่องเที่ยว ในช่วงสถานการณ์โควิดคลี่คลาย มาท่องเที่ยวชมความสวยงาม และขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามแนวท่องเที่ยววิถีใหม่แบบนิวนอร์มัล


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...