xs
xsm
sm
md
lg

ชัยนาทเข้ม!! ยกระดับคุมคนเข้าจังหวัดจากพื้นที่สีแดงเข้มทุกกรณี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ชัยนาท - สสจ.ชัยนาท ยกระดับคุมคนเดินทางเข้าจังหวัด หลังพบเชื้อนำเข้าแพร่ระบาดในพื้นที่ต่อเนื่อง ออกประกาศกำหนดคนจากจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม เข้าชัยนาทต้องขออนุญาต ตรวจหาเชื้อโควิด-19 และกักตัว 14 วันก่อนเข้าพำนักทุกกรณี

วันนี้ (4 พ.ค.) นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า จากการที่จังหวัดชัยนาทพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน 2564 ถึงปัจจุบัน มีจำนวน 65 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยการแพร่ระบาดส่วนใหญ่เกิดจากบุคคลภายนอกจังหวัดที่เดินทางเข้ามาโดยไม่ได้ขออนุญาต หรือกักตัว 14 วัน ตามประกาศของทางจังหวัดอย่างเคร่งครัด ทำให้เชื้อแพร่กระจายไปสู่คนในครอบครัวและคนในหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ดังนั้น เพื่อให้มีความสอดคล้องตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 และยกระดับมาตรการป้องกันโรคจากการเดินทางข้ามจังหวัด

ล่าสุด จึงมีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ฉบับที่ 13 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เรื่องประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง เพื่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยกำหนดให้บุคคลจากจังหวัดสีแดงเข้ม ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสูดและเข้มงวด 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และจังหวัดสีแดง พื้นที่ควบคุมสูงสุด 45 จังหวัด จะเดินทางเข้าออกจังหวัดชัยนาท จะต้องแจ้งขออนุญาตเข้าและออกพื้นที่ผ่านแพลตฟอร์ม Chainat to go ก่อนเดินทางทุกครั้ง

พร้อมทั้งต้องทำแบบประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 หากพบมีความเสี่ยงสูง ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าพำนักในพื้นที่จังหวัดชัยนาท และต้องกักตัว 14 วัน โดยให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำพื้นที่ออกคำสั่งกักตัว (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน หรือเท่าจำนวนวันที่พำนักในจังหวัดชัยนาททุกกรณี โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสีแดงเข้ม 6 จังหวัด ส่วนผู้ที่มาจากจังหวัดสีแดง 45 จังหวัด ถ้าผลการประเมินความเสี่ยงสูงต้องปฏิบัติเช่นเดียวกัน แต่ถ้าผลประเมินความเสี่ยงต่ำ ให้กักตนเองที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน หรือเท่าจำนวนวันที่พำนักในจังหวัดชัยนาท และให้คงมาตรการป้องกันโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...