xs
xsm
sm
md
lg

สสจ.ชัยนาทประกาศพื้นที่เสี่ยง 6 จังหวัด จะเข้าชัยนาทต้องแจ้งขออนุญาตก่อน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ขัยนาท - สสจ.ชัยนาท ประกาศพื้นที่เสี่ยง 6 จังหวัด จะเข้าชัยนาทต้องแจ้งขออนุญาต ทำแบบประเมินความเสี่ยง หากพบเสี่ยงสูงต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าพำนัก และกักตัว 14 วัน 

วันนี้ (9 เม.ย.) นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท  ออกประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง เพื่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ฉบับที่ 10  ลงวันที่ 8 เมษายน 2564    
              
โดยกำหนดให้บุคคลที่มาจากจังหวัดเสี่ยง 6 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ หากจะเดินทางเข้าออกจังหวัดชัยนาทจะต้องทำบันทึกขออนุญาตอย่างเคร่งครัด โดยลงทะเบียนขออนุญาตผ่านแพลตฟอร์ม Chainat to go ก่อนการเดินทางทุกครั้ง และต้องทำแบบประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทด้วยตนเอง หรือประเมินโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (CDCU) หากผลการประเมินความเสี่ยงสูงต้องได้รับการตรวจหาภูมิคุ้มกัน หรือการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าที่พำนักอาศัย  และกักกันตนเองที่บ้าน (Self Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน หรือเท่าจำนวนวันที่พำนักในจังหวัดชัยนาท โดยจะต้องยื่นคำขออนุญาต ล่วงหน้าก่อนเข้าออกจังหวัดชัยนาท อย่างน้อย 2 วัน เพื่อความสะดวกในการได้รับพิจารณาอนุญาต แต่หากผลประเมินไม่พบความเสี่ยง ให้คงมาตรการ D-M-H-T-T คือ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิ และสแกนไทยชนะ               

ขณะที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร และโรงพยาบาลวัดสิงห์ จ.ชัยนาท ประกาศงดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ และในช่วงวันหยุดที่มีการเดินทางข้ามจังหวัดจำนวนมาก เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและความปลอดภัยของผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการงดเยี่ยมทุกกรณีไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยแนะนำให้ญาติผู้ป่วยเยี่ยมผู้ป่วยผ่านทางโทรศัพท์วิดีโอคอล หรือวิธีอื่นแทนการเดินทางมาโรงพยาบาล
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...