xs
xsm
sm
md
lg

เมษาฯ นี้เชียงใหม่เตรียมฉีดวัคซีนโดวิด 5 กลุ่มเสี่ยงเพิ่มอีก 10,000 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่ - ฉีดวัคซีนโควิด-19 รอบแรก 3,000 โดสตามแผน..เมษาฯ นี้เชียงใหม่ได้เพิ่มอีก 20,000 โดส เตรียมเดินหน้าฉีด 5 กลุ่มเสี่ยงอีก 10,000 คน


วันนี้ (29 มี.ค. 64) นายแพทย์ กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยระหว่างแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ถึงการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ว่า การฉีดวัคซีนในรอบแรกของเชียงใหม่เป็นไปตามแผนที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้วางไว้ โดยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-31 มีนาคม 2564 ได้ทำการฉีดวัคซีนไปแล้วจำนวน 1,760 ราย รายละ 2 เข็ม รวมทั้งสิ้น 3,520 โดส

และในเดือนเมษายน จังหวัดเชียงใหม่จะได้รับสนับสนุนวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 20,000 โดส ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงได้วางแผนจัดสรรวัคซีน โดยพิจารณาจากกลุ่มเสี่ยง 5 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ 5,400 ราย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 2,000 ราย บุคคลที่มีโรคประจำตัว 2,000 ราย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 300 ราย และผู้ประกอบอาชีพภาคการท่องเที่ยว 300 ราย

โดยพิจารณาตามพื้นที่เสี่ยง แบ่งเป็นเขตเมือง 50% ชายแดน 20% และทั่วไป 30% ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้มีคำสั่งให้แต่ละพื้นที่สำรวจรายชื่อ จำนวนผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่จะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่มีความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีน พร้อมส่งรายชื่อมาให้จังหวัดเพื่อดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย และช่วยลดอาการป่วยรุนแรง การเสียชีวิต แต่ยังมีโอกาสติดเชื้อได้ จึงขอเน้นย้ำให้ผู้ที่รับวัคซีนแล้วยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง และการล้างมือบ่อยๆ
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...