xs
xsm
sm
md
lg

รพ.นครพิงค์ตั้งโต๊ะแถลงยันไม่มีฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ VIP-ทุกรายจัดสรรโดยคณะกรรมการโรคติดต่อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่ - ทีมบริหาร รพ.นครพิงค์ พร้อมตัวแทนแพทย์พยาบาลตั้งโต๊ะขอโทษพร้อมแจงประเด็นลัดคิววัคซีนโควิด-19 ให้ VIP ระบุเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน ชี้ทุกรายที่ฉีดได้รับการจัดสรรโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำจัดลำดับตามความเสี่ยงและความจำเป็นเร่งด่วน


วันนี้ (3 มี.ค. 64) ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ แพทย์หญิง ลดาวรรณ หาญไพโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ พร้อมผู้บริหารและตัวแทนแพทย์พยาบาล รวมทั้งบุคลากรของโรงพยาบาล ร่วมกันแถลงชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการฉีดให้กลุ่ม VIP โดยระบุว่า สืบเนื่องจากการที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนในรอบแรกนี้ จำนวน 1,750 ราย เนื่องจากเป็นพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดสรรวัคซีนออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. จัดสรรให้โรงพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน 1,450 ราย ซึ่งในจำนวนนี้โรงพยาบาลนครพิงค์ได้รับการจัดสรร 455 ราย และ 2. จัดสรรให้บุคลากรด่านหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโควิด เช่น อสม. ปภ. การท่าอากาศยาน สำนักงานหนังสือเดินทาง อส. ทหาร และตำรวจ ที่ทำงานใน local quarantine ฝ่ายปกครอง และภาคการบริการและท่องเที่ยว 300 ราย


ทั้งนี้ โรงพยาบาลนครพิงค์ได้รับหน้าที่ในการฉีดวัคซีนให้แก่บุคคล 4 กลุ่มดังนี้ คือ 1. บุคลากรโรงพยาบาลนครพิงค์ 455 คน 2. บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 26 คน 3. บุคลากรกรมควบคุมโรค 22 คน และ 4. กลุ่มบุคลากรด่านหน้าที่มีความเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยและบุคลากรภาคบริการและการท่องเที่ยว 300 คน รวมทั้งหมด 803 ราย โดยรายชื่อทั้ง 300 คนนี้ได้ถูกจัดสรรโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ส่งให้โรงพยาบาลนครพิงค์เพื่อทำการฉีดวัคซีนต่อไป

ขณะที่จากการสำรวจบุคลากรของโรงพยาบาลนครพิงค์ที่มีความประสงค์จะรับวัคซีน พบว่ามีความประสงค์จะรับจำนวน 1,964 ราย ไม่รับ 309 ราย ในรอบแรกนี้โรงพยาบาลนครพิงค์ได้รับจัดสรรวัคซีนสำหรับบุคลากรจำนวน 455 คน ซึ่งน้อยกว่าจำนวนบุคลากรที่แสดงความจำนงไว้ ทางโรงพยาบาลนครพิงค์จึงได้จัดลำดับความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ตามการสัมผัสผู้ป่วย คือ เสี่ยงสูง เสี่ยงมาก และเสี่ยงปานกลาง โดยในรอบแรกนี้จะจัดสรรให้แก่กลุ่มเสี่ยงสูงก่อน


อย่างไรก็ตาม ได้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการประสานงานการส่งรายชื่อ ทำให้บุคลากรบางรายเกิดความเข้าใจผิดว่ากลุ่ม 300 คนดังกล่าวเป็น VIP ประกอบกับการที่บุคลากรโรงพยาบาลนครพิงค์ บางส่วนไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนทางออนไลน์ได้จากเหตุขัดข้องทางเทคนิค จึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าจะไม่ได้รับวัคซีนเพราะถูกแซงคิวโดยกลุ่ม VIP ซึ่งได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากรเรียบร้อยแล้ว ทาง รพ.นครพิงค์ได้ปรับแผนการฉีดวัคซีนด้วยการลงทะเบียนรายบุคคลแทนระบบลงทะเบียนออนไลน์

ปัจจุบัน รพ.นครพิงค์ได้ทำการฉีดวัคซีนไปแล้วจำนวน 322 คน เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 176 คน คาดว่าจะฉีดครบตามจำนวนภายในวันที่ 5 มี.ค. 64 ส่วนบุคลากรที่ยังไม่ได้รับวัคซีนในรอบนี้จะได้รับวัคซีนครบทุกคนตามที่แสดงความจำนงไว้ในรอบต่อไป ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนทำให้สังคมเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดสรรวัคซีนนั้น ทางโรงพยาบาลเสียใจและขออภัยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมจะนำประเด็นนี้ไปพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...