xs
xsm
sm
md
lg

เชียงใหม่ประกาศสั่งคนเข้าจากแม่สอด-ปทุมธานีต้องกักตัว 14 วันหลังพบโควิด-19 ระลอกใหม่และป่วยเพิ่มต่อเนื่อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่ - คณะกรรมการโรคติดต่อเชียงใหม่ ออกประกาศฉบับที่ 18/2564 ควบคุมคนเดินทางจากแม่สอด และปทุมธานี ต้องกักตัว 14 วัน หลังพบเป็นพื้นที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่และเพิ่มต่อเนื่อง พร้อมย้ำผู้เดินทางเข้าจากต่างพื้นที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขเคร่งครัด


วันนี้ (16 ก.พ. 64) นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นการระบาดในพื้นที่ชุมชนซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ประชุมพิจารณายกระดับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 และออกประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 18/2564 เรื่องมาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานี และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


โดยให้ดำเนินการดังนี้ 1. กรอกข้อมูลลงในระบบ “CM-CHANA” เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หากมีเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลลงในระบบ “CM-CHANA” ได้ ให้ลงทะเบียนในแบบ ชม.1 / ชม.2 แล้วแต่กรณี

2. ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ”

3. ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที เช่น เทศบาลนครเชียงใหม่ อสม. ผู้นำชุมชนของพื้นที่นั้นๆ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) รพ.สต. สาธารณสุขอำเภอฯ ในพื้นที่ที่จะเดินทางเข้าไปพัก และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA (ข้อความ SMS ตามเบอร์ที่ลงทะเบียนไว้กับระบบ) หากไม่ได้รับข้อความให้ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 08-4805-2121 และ 08-4805-3131

4. บุคคลดังกล่าวจะต้องกักกันตนเอง (Home Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน และ/หรือ ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งนั้นอย่างเคร่งครัด เว้นแต่กรณีมีความจำเป็น ให้แสดงเหตุผลความจำเป็นพร้อมหลักฐานต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อกำหนดวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ ประกาศฉบับที่ 18/2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง และหากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของมาตรการคัดกรองผู้เดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ในทุกเส้นทาง ทั้งสนามบิน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง รวมถึงด่านคัดกรองในถนนเส้นเชียงใหม่-ลำพูน จะยังต้องปฏิบัติเช่นเดิม และฝากถึงพี่น้องชาวเชียงใหม่ ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ทุกฉบับมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมโรคและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...