xs
xsm
sm
md
lg

นายกเมืองพัทยารับลูกคำสั่ง สถ.ชะลอการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​ - นายกเมืองพัทยารับลูกคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชะลอจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 แต่จะยังคงงบประมาณเพื่อดำเนินการป้องการแพร่ระบาดโควิด-​19 ในรูปแบบอื่นต่อไป

จาก​กรณีที่มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 ก.พ.2564 ที่ผ่านมา นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งระบุว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้รับแจ้งจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหาดไทย ว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจกฎหมาย

โดยเฉพาะสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน วัคซีนป้องกันมีปริมาณจำกัด ประกอบกับเพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งเกิดความปลอดภัยแก่ผู้ได้รับวัคซีนอย่างสูงสุด

จึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เตรียมจัดซื้อวัคซีนได้ทราบว่า ระยะแรกกำหนดให้ภาครัฐเท่านั้นที่จะดำเนินการซื้อ บริหารจัดการวัคซีนและการกระจายวัคซีนเพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
และเพื่อให้สามารถติดตามอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนจึงไม่สามารถให้เอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนกับผู้ผลิตได้โดยตรงนั้น

วันนี้ (12 ก.พ.) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ในส่วนของเมืองพัทยา พร้อมที่จะดำเนินการตามหนังสือสั่งการของมหาดไทย แต่จะยังคงเตรียมงบประมาณและความพร้อมเอาไว้สำหรับดำเนินการในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนชาวเมืองพัทยาทุกคนมีความปลอดภัย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...