xs
xsm
sm
md
lg

เกษตรกรปลูกหัวไชเท้ายิ้ม! หลังเป็นที่ต้องการของตลาดช่วงใกล้ตรุษจีน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ลพบุรี - ใกล้ตรุษจีน เกษตรกรลพบุรีรวมกลุ่มเก็บผลิตหัวไชเท้าส่งสู่ตลาดเฉลี่ยวันละ 80-100 ตันต่อวัน ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดก่อนถึงเทศกาลตรุษจีน สร้างรายได้เป็นอย่างดี ทำให้ต้องเพิ่มแรงงานเร่งเก็บผลผลิตให้ทันต่อความต้องการของตลาด

กลุ่มเกษตรกรชาวตำบลโคกตูม จังหวัดลพบุรี รวม 5 หมู่บ้าน หันมาสร้างรายได้เพิ่มหลังจากเก็บเกี่ยวพืชไร่ และว่างเว้นจากการทำนา ปรับเปลี่ยนพื้นที่ว่างของแต่ละหมู่บ้าน รวมกว่า 500 ไร่ มาปลูก “หัวไชเท้า” หรือหัวผักกาด พืชระยะสั้น ซึ่งใช้ระยะเวลาการเพาะปลูกเพียง 50 วัน ก็สามารถเก็บผลผลิตสู่ตลาดได้ โดยเฉพาะก่อนถึงเทศกาลตรุษจีน ในแต่ละปี พื้นที่แห่งนี้จะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่

เนื่องจากเป็นแหล่งเพาะปลูกหัวไชเท้าในลำดับต้นๆ ของประเทศ เพื่อนำส่งต่อไปยังตลาดไท และตลาดสี่มุมเมือง ทำให้ทุกแปลงปลูกต้องเพิ่มคนงานเร่งเก็บผลผลิตส่งสู่ตลาด ส่งผลให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เนื่องจากขณะนี้หัวไชเท้ากำลังเป็นที่ต้องการของตลาด โดยแต่ละวันจะมีหัวไชเท้าออกสู่ตลาดเฉลี่ยวันละ 80-100 ตันต่อวัน ซึ่งต่างจากช่วงเวลาปกติที่ไม่ตรงกับเทศกาลตรุษจีน ซึ่งจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดเพียง 30 ตันต่อวัน

โดยเกษตรกรผู้ปลูกหัวไชเท้าส่วนใหญ่ของจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า หลังจากที่เกษตรกร ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลังไปแล้ว หรือว่างเว้นจากการทำนาในช่วงปลายฝนต้นหนาว เกษตรกรส่วนใหญ่จะหันมาปลูกหัวไชเท้า เพื่อไม่ให้พื้นที่ว่างเปล่า ถือเป็นการสร้างรายได้หลักอีกทางหนึ่งเป็นอย่างดี เนื่องจากผลผลิตของหัวไชเท้าที่ได้ในแต่ละปีถือเป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนอย่างมาก

นอกจากนี้ ชาวบ้านที่ไม่มีพื้นที่เพาะปลูกเป็นของตนเองจะมารับจ้างถอนหัวไชเท้าแล้วนำมาล้างตลอดจนถึงขั้นตอนการนำส่งจำหน่ายให้แก่พ่อค้าคนกลางนำส่งตลาดไท หรือตลาดสี่มุมเมือง รายได้จะถูกจ้างเป็นชั่วโมงละ 30 บาท เฉลี่ยต่อวันโดยประมาณ 300-400 ต่อคน

สำหรับขั้นตอนการคัดหัวไชเท้ามีหัวที่ใหญ่และสวยจะถูกแพกเพื่อส่งตลาดไท และตลาดสี่มุมเมือง จะบรรจุในถุงละ 10 กิโลกรัม โดยมีราคาเฉลี่ย 100-300 บาท แล้วแต่ช่วงเวลา โดยเฉพาะช่วงเทศกาลจะมีราคาดีขึ้นมาก แต่ถ้าหัวไชเท้าที่มีขนาดเล็กไม่สวยจะนำส่งเข้าโรงงานแปรรูปเป็นกุยช่ายดอง โดยราคาเข้าโรงงานจะได้กิโลกรัมละ 2-3 บาท ภายในหนึ่งปีเกษตรกรจะสามารถปลูกหัวไชเท้าได้ 1-2 ครั้ง แล้วแต่จำนวนปริมาณน้ำที่มี และสภาพอากาศ เพราะหัวไชเท้าจะไม่สามารถปลูกได้ในช่วงที่สภาพอากาศร้อนจัด หรือมีฝนตกมากเกินไป

สำหรับคุณประโยชน์ของไชเท้าหัวไชเท้า มีสรรพคุณที่หลากหลายในการบำรุงและป้องกันโรค เช่น ช่วยฟื้นฟูและบำรุงผิวพรรณ การลดน้ำหนัก ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย แมลงสัตว์กัดต่อยสามารถบรรเทาอาการคันลดการเจ็บ ปวด โรคดีซ่าน โรคริดสีดวงทวาร ความผิดปกติของทางเดินปัสสาวะ หัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง แก้ไข้ โรคไต โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...