xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ประกอบการชายแดนไทย-พม่า เฮ!! ผู้ว่าฯ ประกาศนำเข้าส่งออกสินค้าได้ตามปกติ เริ่ม 8 ก.พ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาญจนบุรี - ผู้ประกอบการชายแดนไทย-พม่า พอใจ ผู้ว่าฯ ประกาศนำเข้าส่งออกสินค้าได้ตามปกติ เริ่ม 8 ก.พ.หลังสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น แต่ต้องปฏิบัติตามหลักการของ Social Distancing อย่างเคร่งครัด

วันนี้ (5 ก.พ.) นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี/ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 676/2564 เรื่อง เปิดการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้า ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี และจุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี ตามปกติ

ตามอนุสนธิคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 638/2564 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เรื่อง ระงับการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี และจุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และช่องทางผ่านแดนที่เป็นซ่องทางธรรมชาติ (เพิ่มเติม) นั้น

ทั้งนี้ เนื่องจากการควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ในจังหวัดกาญจนบุรีได้ผลดีอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อบรรเทาผลกระทบและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่ อาศัยอำนาจตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อ 5 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับ 11) ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 และ (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564 และผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี

ดังนั้นจังหวัดกาญจนบุรีจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ 1.ให้เปิดการใช้ช่องทางสำหรับการนำเข้าส่งออกขนส่งสินค้าและสินค้าผ่านแดนได้ตามปกติ ดังนี้
1.1 จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตรงข้ามด่านทิกิ เมืองทวาย ภาคตะนาวศรี ประเทศพม่า
1.2 จุดผ่อนปรนทาการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
2.ให้เปลี่ยนตัวพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถรวมไม่เกิน 2 คน โดยให้เปลี่ยนถ่ายสินค้าในลักษณะท้ายชนท้ายรถ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี และจุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี

โดยต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัยในเรื่องการคัดกรองผู้ติดเชื้อ การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหลักการของ Social Distancing และจะต้องทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะทั้ง 2 ฝ่าย และให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่างประเทศโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ข้อมูลรายงานสถานการณ์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่ 4 ก.พ.64 ระบุว่า มีผู้รับการตรวจหาเชื้อ จำนวน 3,202 ราย พบเชื้อ 7 ราย รักษาหายกลับบ้านได้ 7 ราย ไม่พบเชื้อ 3,194 ราย และรอผลการตรวจ จำนวน 1 ราย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...