xs
xsm
sm
md
lg

พุ่งพรวด! โคราชพบผู้ป่วยโควิดเพิ่มอีก 3 รวมเป็น 6 ราย เป็นพ่อค้าอาหารทะเล-ขรก.อบต.บัวใหญ่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - พุ่งพรวด! โคราชพบผู้ป่วยโควิด-19 รอบใหม่เพิ่มอีก 3 รวมเป็น 6 ราย เป็นพ่อค้าอาหารทะเลตลาดชื่อดังใน อ.เมือง เดินทางไปซื้ออาหารทะเล จ.สมุทรสาคร และอีก 2 รายเป็นข้าราชการ อบต. อ.บัวใหญ่ ทำงานที่เดียวกับผู้ป่วยรายที่ 3

วันนี้ (26 ธ.ค.) ที่หอประชุม เปรม ติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายนรินทร์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุข (สสจ.) จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันแถลงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของจังหวัดนครราชสีมา ว่า จังหวัดนครราชสีมามีผู้ป่วยในการระบาดระลอกแรก 19 ราย (ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.-30 พ.ย. 2563) ส่วนสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ครั้งใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1-26 ธ.ค. 2563) จากเดิมพบมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 แล้วจำนวน 3 ราย ล่าสุดพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 3 ราย รวมเป็นผู้ป่วยสะสม 6 ราย และอยู่ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาลทั้ง 6 ราย


โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่นี้ แยกเป็นผู้ป่วยติดเชื้อรายที่ 4 เป็นชายอายุ 24 ปี เป็นผู้ค้าขายอาหารทะเลอยู่ตลาดเทิดไท อ.เมือง จ.นครราชสีมา และเป็นนักศึกษาซึ่งเป็นลูกชายเจ้าของร้านมาช่วยครอบครัวขายอาหารทะเล ไปรับอาหารทะเลด้วยรถยนต์ส่วนตัวกับคนขับรถ มาจากตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 7 ราย ตรวจไม่พบเชื้อทั้ง 7 ราย

ผู้ป่วยติดเชื้อรายที่ 5 เป็นชายอายุ 52 ปี มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 19 ราย ไม่พบเชื้อ 5 ราย รอผล 1 ราย นัดตรวจ/ระหว่างติดตาม 13 ราย และผู้ป่วยติดเชื้อรายที่ 6 เป็นหญิงอายุ 46 ปี มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 22 ราย ไม่พบเชื้อ 15 ราย รอผล 3 ราย นัดตรวจ/ระหว่างติดตาม 4 ราย โดยผู้ป่วยติดเชื้อ 2 รายหลังนี้เป็นข้าราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แห่งหนึ่งใน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ติดเชื้อจากการสัมผัสเสี่ยงสูงและทำงานที่เดียวกับผู้ติดเชื้อรายที่ 3

ขณะนี้ได้นำผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง 3 รายส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อรักษาตัวในเวลาต่อมา

ส่วนการคัดกรองประชาชนช่วงการระบาดครั้งใหม่ดำเนินการแล้วจำนวน 3,193 ราย (สะสมตั้งแต่ 1-26 ธ.ค. 2563) มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) รายใหม่ 46 ราย, สะสม 778 ราย , รอผล 44 ราย, ไม่พบเชื้อ 734 ราย, การค้นหาเชิงรุก รายใหม่ 90 ราย, สะสม 190 ราย, รอผล 34 ราย, ไม่พบเชื้อ 155 ราย, พบเชื้อ 1 ราย, ผู้เดินทางจากจังหวัดสมุทรสาคร รายใหม่ 0 ราย, สะสม 113 ราย, ส่งตรวจ 19 ราย, ไม่พบเชื้อ 19 ราย ผู้เดินทางจากจังหวัดอื่น รายใหม่ 41 ราย, สะสม 182 ราย, เฝ้าระวัง 182 ราย, พ้นระยะ 0 ราย


สรุปการดำเนินการกักตัวกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดนครราชสีมา จนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2563 มียอดกักตัวสะสม 208 ราย อยู่ระหว่างการกักตัว 208 ราย, สถานที่กักตัว-ในโรงพยาบาล Hospital Qurantine 7 ราย และกักตัวที่บ้าน Home Qurantine 201 ราย, กลุ่มผู้กักตัว-กลุ่มประชาชนจากพื้นที่เสี่ยง 113 คน-กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 95 ราย

ด้าน นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง 3 รายนั้น รายแรกเป็นผู้ค้าอาหารทะเล อายุ 24 ปี ขายอาหารทะเลอยู่ในตลาดเทิดไท ส่วนไทม์ไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ผู้ติดเชื้อเดินทางไปซื้ออาหารทะเลโดยรถยนต์ส่วนตัวกับคนขับรถมาขายที่ตลาดทะเลไท จังหวัดสมุทรสาคร จนกระทั่งเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ทางทีมสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงรุก จนกระทั่งตรวจคัดกรองจึงพบผู้ติดเชื้อจำนวน 1 ราย ส่วนอีก 2 รายเป็นเจ้าหน้าที่ อบต.แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา พบเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากผู้ติดเชื้อรายที่ 3 นำมาตรวจจึงพบเชื้ออีกจำนวน 2 ราย


นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ขอความร่วมมือประชาชนในการเคร่งครัดพฤติกรรมตามมาตรการที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการทั้งเน้นล้างมือทุกวัน กินร้อน ช้อนฉัน ห่างกัน 2 เมตร และสวมหน้ากากอนามัยทุกคน พร้อมขอประชาสัมพันธ์มาตรการสำคัญของจังหวัดนครราชสีมาให้ประชาชนทราบ ดังนี้

1. ประชาชน จ.นครราชสีมาที่เดินทางไป จ.สมุทรสาคร หรือพื้นที่ซึ่งพบผู้ป่วยโควิด-19 ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2563 ต้องรายงานตัวต่อผู้นำชุมชนหรือ อสม.ในพื้นที่ หากพบความเสี่ยงต้องกักตัว 14 วัน 2. บุคคลที่เดินทางมาจาก จ.สมุทรสาคร หรือพื้นที่ซึ่งพบผู้ป่วยโควิด-19 ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2563 ต้องรายงานตัวต่อผู้นำชุมชนหรือ อสม.ในพื้นที่ และบันทีกรายละเอียดการเดินทาง กรณีมาจาก จ.สมุทรสาครที่ต้องพักค้างคืน ต้องมีใบรับรองแพทย์และเอกสารรับรองไม่พบเชื้อจากสถานพยาบาลใน จ.สมุทรสาคร 3. ส่วนสถานประกอบการ โรงงาน ตลาด ร้านค้าที่มีแรงงานต่างด้าว ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าพื้นที่จังหวัดหากพบแรงงานต่างด้าวเข้าพื้นที่ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดำเนินการ


4. กิจกรรมปีใหม่ หรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชน จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2564 ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของภาครัฐ ให้งดจัดกิจกรรม, กิจกรรมของภาคเอกชน ให้พิจารณางดจัดกิจกรรม หากไม่สามารถงดกิจกรรมได้ ให้ดำเนินการ ได้แก่ ลดจำนวนคน, สแกนไทยชนะ, แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ให้คำแนะนำ

5. เน้นมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคที่เข้มงวดในสถานบริการ ร้านอาหาร, ห้างสรรพสินค้า ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องพื้นที่เสี่ยงที่ซึ่งพบผู้ป่วยโควิด-19 ข้อ 6. มีการตั้งด่านตรวจแบบบูรณาการ และการจัดชุดตรวจแรงงานต่างด้าว และ 7. เตรียมความพร้อมสถานบริการสาธารณสุข และการสื่อสารความเสี่ยงกับประชาชน


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...