xs
xsm
sm
md
lg

ตามเจอครบ-สั่งกัก 4 กลุ่มเสี่ยงนั่งเครื่องร่วมสาวพิจิตรลอบกลับจากท่าขี้เหล็กติดโควิด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พิษณุโลก - พบแล้วกลุ่มเสี่ยงสาวพิจิตรกลับจากท่าขี้เหล็กติดโควิด-19 นั่งเครื่องดอนเมือง-พิษณุโลก พบเสี่ยงสูง 20 เป็นคนในพิษณุโลก 4 จังหวัดอื่น 16 ราย ที่เหลือเสี่ยงต่ำนับ 100 ราย


ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 พิษณุโลกได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก กรณีพบผู้ป่วยหญิงอายุ 25 ปี ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เดินทางจากสนามบินดอนเมืองมาลงเครื่องบินที่สนามบินพิษณุโลก ว่า เบื้องต้นจังหวัดได้มอบหมายให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการตรวจสอบ เฝ้าระวังและสอบสวนโรคตามมาตรการทางสาธารณสุขในเบื้องต้นแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

1. ผู้ป่วยหญิงอายุ 25 ปี จังหวัดพิจิตร เดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง มายังท่าอากาศยานพิษณุโลก แล้วเดินทางต่อไปยังจังหวัดพิจิตรทันที

2. ผู้ป่วยเดินทางมาท่าอากาศยานพิษณุโลก ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD3306 ห้วงเวลา 17.15-18.05 น. เที่ยวบินดังกล่าวมีผู้โดยสาร 120 คน กัปตันและลูกเรือ 9 คน จากการตรวจสอบพบว่ามีกลุ่มผู้ป่วยสัมผัสเสี่ยงสูง 20 ราย อาศัยอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก 4 ราย และจังหวัดอื่น 16 ราย ที่เหลือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำจำนวน 100 ราย


3. การดำเนินการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค กลุ่มเสี่ยงสูงทั้ง 4 รายในพิษณุโลกสามารถติดตามได้หมดทุกรายแล้ว สำหรับกลุ่มเสี่ยงต่ำให้ปฏิบัติตามมาตรการที่แจ้งและอยู่ในช่วงเฝ้าระวังติดตามสอบสวนโรค ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของผู้โดยสารทุกรายไว้แล้ว

4. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกให้เฝ้าระวัง และปฏิบัติตามมาตรการ การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และรักษาระยะห่าง และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในมาตรการป้องกันการระบาดของโรคของจังหวัดที่ได้ดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงกรอกข้อมูลในระบบ หรือโทร.แจ้งสายด่วน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก


สำหรับการดำเนินการกลุ่มเสี่ยงสูง 4 ราย เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ติดตาม-ออกคำสั่งกักตัว พร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้ว 1 ราย อีก 3 รายอยู่ระหว่างดำเนินการ, กลุ่มเสี่ยงต่ำ 100 รายให้แยกตัว เฝ้าระวังสังเกตอาการ หากมีอาการให้แจ้งมาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ เพื่อประสานการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...