xs
xsm
sm
md
lg

วัดพุทธาวาสภูสิงห์ต่อยอดบุญนำสิ่งของจากงานตักบาตรเทโวฯ แจกศูนย์เด็กเล็กกว่า 3,000 ชุด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาฬสินธุ์ - อำเภอสหัสขันธ์ ร่วมกับวัดพุทธาวาสภูสิงห์เปิดโครงการสะพานบุญเทโวโรหณะ นำสิ่งของที่ได้จากงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล นมัสการพระพรหมภูมิปาโลครั้งที่ 16 มอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 16 แห่ง ใน 8 ตำบล เขต อ.สหัสขันธ์


วันนี้ (23 พ.ย.) ที่หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์ พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ เปิดโครงการสะพานบุญเทโวโรหณะ ต่อยอดงานประเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะสักการะพระประชาชนบาล นมัสการพระพรหมภูมิปาโล ครั้งที่ 16 โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 16 แห่ง ใน 8 ตำบล เดินทางมารับขนมและนม ที่จัดเตรียมไว้ให้กว่า 1,000 ชุด

พระครูสิริพัฒน์นิเทศก์ กล่าวว่า ในประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล นมัสการพระพรหมภูมิปาโลหณะ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563 ปีนี้ มีพุทธศาสนิกชนร่วมงานประเพณีจำนวนมาก ข้าวสารอาหารแห้ง ขนมและนมมีจำนวนมาก ส่วนนี้ได้นำมาแบ่งปันให้แก่ลูกหลานในพื้นที่

โดยมอบผ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 16 แห่ง จาก 8 ตำบล ทางเจ้าหน้าที่ของวัดพุทธาวาสภูสิงห์ ได้เตรียมขนมบรรจุถุงไว้กว่า 1,000 ชุด


นอกจากนี้ ยังมีนมกล่องคัดแยกให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกศูนย์ละ 15 ชุด และจะเคลื่อนที่ไปมอบให้แก่ครัวเรือนผู้ยากไร้ตามโครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนส โมเดล คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยวัดพุทธาวาสภูสิงห์ จะให้การสนับสนุนกิจกรรมของส่วนราชการให้เต็มที่


นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่า หลังจากงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะเสร็จสิ้น ทางคณะกรรมการจัดงานและทางวัดพุทธาวาสภูสิงห์ได้ประชุมหารือในการนำสิ่งของที่ได้จากการตักบาตรส่งมอบให้แก่ผู้ยากไร้ เด็กเล็ก และสถานศึกษา ในพื้นที่ อ.สหัสขันธ์ และพื้นที่ใกล้เคียง ดำเนินโครงการสะพานบุญเทโวโรณะ ที่ต่อยอดการให้ และการแบ่งปันให้มากที่สุดเพื่อดำเนินไปสู่หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง และอำเภอคุณธรรมต้นแบบร่วมบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา และชุมชน

โดยกำหนดช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ออกไปมอบขนม นม และข้าวสารอาหารให้ครบทุกพื้นที่ในเขต อ.สหัสขันธ์ ทั้ง 8 ตำบล 85 หมู่บ้าน


กำลังโหลดความคิดเห็น