xs
xsm
sm
md
lg

น้ำท่วมหลายอำเภอใน จ.นครปฐม ได้รับการเข้าช่วยเหลือแล้ว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
นครปฐม -
จังหวัดนครปฐม รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หลายอำเภอ พื้นที่การเกษตร 8 พันกว่าไร่ เกษตรกร เดือดร้อน 1 พันกว่าราย


จังหวัดนครปฐม รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จากเหตุการณ์น้ำท่วม เนื่องจากฝนตกหนัก ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย แต่ทุกพื้นที่ยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง พร้อมเร่งตรวจสอบความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาต่อไป

อำเภอพุทธมณฑล น้ำในพื้นที่ลดลง แต่ยังติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยผันน้ำลงสู่คลองส่งน้ำและคลองธรรมชาติโดยตลอด ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขัง และให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง

อำเภอบางเลน หลังจากฝนหยุดตก ปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีนโดยรวมคงที่ และลดลงเล็กน้อย ส่วนคลองท่าสาร-บางปลา ปริมาณน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง

อำเภอนครชัยศรี หลังจากฝนหยุดตกหลายวัน ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีนและคลองต่างๆ เริ่มคงที่ หรือลดลงเล็กน้อย แต่ช่วงเวลาน้ำทะเลหนุน อาจมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ติดแม่น้ำและคลองต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

อำเภอสามพราน พื้นที่ส่วนใหญ่ที่ประสบอุทกภัย ขณะนี้เริ่มกลับสู่ภาวะปกติเนื่องจากฝนหยุดตก มีบางพื้นที่ บริเวณริมแม่น้ำท่าจีนที่ยังมีปัญหาน้ำเอ่อล้น ในช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุน เป็นภาวะน้ำขึ้น-น้ำลง

อำเภอดอนตูม สถานการณ์ในภาพรวม น้ำลดลงกลับสู่ปกติ เนื่องจากฝนหยุดตก มีเพียงบางหลังคาเรือนที่ติดกับคลองรับน้ำ ยังคงท่วมขัง เช่น หมู่ 1, 4, 6, 9 ตำบลสามง่าม หมู่ 4 ตำบลลำลูกบัว มีบ้านเรือนประชาชนน้ำท่วมขังสูงกว่า 30 เซนติเมตร จำนวน 59 ครัวเรือน

อำเภอกำแพงแสน น้ำในหลายพื้นที่ลดลง กลับสู่สภาวะปกติแล้ว แต่ยังคงเหลือบางพื้นที่ โดยเฉพาะในตำบลสระสี่มุม ตำบลดอนข่อย ที่มีน้ำท่วมขัง โดยมีระดับน้ำสูงประมาณ 10-30 เซนติเมตร ขณะนี้ยังติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยผันน้ำลงสู่คลองส่งน้ำและคลองธรรมชาติโดยตลอด

อำเภอเมืองนครปฐม น้ำในหลายพื้นที่ลดลง กลับสู่สภาวะปกติแล้ว ยังคงเหลือบางพื้นที่ยังท่วมขังอยู่ เช่น ตำบลหนองปากโลง ตำบลลำพยา และตำบลโพรงมะเดื่อ โดยมีระดับน้ำสูงประมาณ 10-20 เซนติเมตร ขณะนี้ยังติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยผันน้ำลงสู่คลองส่งน้ำและคลองธรรมชาติ

สำหรับพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ แต่ละอำเภอได้ให้เกษตรอำเภอ ประมงอำเภอ สำรวจพื้นที่ที่ได้ความเสียหาย เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้สำหรับการเยียวยาต่อไป

ขณะที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมได้รายงานความเสียหายเบื้องต้น ยอดสะสมถึงวันนี้ (22 ต.ค.) เกิดภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม กำแพงแสน นครชัยศรี ดอนตูม และอำเภอบางเลน พื้นที่รวม 8,796.50 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 1,054 ราย เป็น ข้าว 4,442.50 ไร่ พืชผัก 2,343 ไร่ ไม้ผล 488.75 ไร่ พืชไร่ 1,454 ไร่ อื่นๆ 68.25 ไร่


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...