xs
xsm
sm
md
lg

ชื่นมื่น! PEA ขอนแก่นพบปะสื่อมวลชน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์15 ก.ย.63 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 2 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ จัดพบปะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายทูล หาวิชา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายบุญส่ง มหัจฉริยะธีระ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 2 และนายพีระวัฒน์ สุวรรณณปักษี ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ ให้การต้อนรับ
นายทูล หาวิชา ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการจัดทำโครงการ Smart Home (PEA IHAPM) เพื่อติดตั้งใช้งานภายในบ้านพักอาศัย และอาคารสำนักงาน  โดยทำการพิจารณาคัดเลือกผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ PEA ประกอบไปด้วย บ้านพักอาศัย คอนโดมิเนียม และศาลากลางจังหวัด ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถควบคุมการเปิดปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านพักอาศัย และอาคารสำนักงานได้โดยการสั่งผ่าน Application จาก Tablet หรือ Smart Phone ได้
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในด้านการให้บริการด้านระบบไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลด้านการใช้พลังงาน ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าที่แตกต่างกันเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาด้านอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าโดยติดตั้งชุดผลิตภัณฑ์ PEA IHAPM ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 1 ปี

ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการคัดเลือก PEA จะดำเนินการติดตั้งชุดผลิตภัณฑ์ PEA IHAPM ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อและติดตั้งชุดผลิตภัณฑ์ PEA IHAPM


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...