xs
xsm
sm
md
lg

ลูกจ้างพยาบาลกว่า 197 ชีวิตบุกศูนย์ดำรงธรรมขอนแก่น ร้องรัฐบรรจุเป็นข้าราชการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวขอนแก่น - 197 ชีวิต ลูกจ้างพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลขอนแก่น ร้องศูนย์ดำรงธรรม ขอภาครัฐดูแลบรรจุเป็นข้าราชการ ตามมติ ครม. 7 เม.ย .2563 ด้วย ย้ำทุกคนปฏิบัติงานเป็นด่านหน้าในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

วันนี้ (1 ก.ค.) ที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.ขอนแก่น นายธีรวัฒน์ บุตรราช อายุ 27 ปี ลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายปฏิบัติการ โรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยลูกจ้างชั่วคราวพยาบาลวิชาชีพ รพ.ขอนแก่น ประมาณ 10 คน ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ นายกิติพงษ์ เบี้ยวโกฎิ ผู้อำนวยการ กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม จ.ขอนแก่น เพื่อขอความเป็นธรรมให้พยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายคาบ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลขอนแก่น

ลูกจ้างพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลขอนแก่น ร้องศูนย์ดำรงธรรม ขอภาครัฐดูแลบรรจุเป็นข้าราชการ ตามมติ ครม. 7 เม.ย. 2563
มีสิทธิคัดเลือกเป็นข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 7 เม.ย. 2563 โดยวิธีการคัดเลือกด้วยกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ พร้อมเอกสารที่อ้างถึงมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 เม.ย. 2563 หนังสือ ก.พ.ด่วนที่สุด ที่ นร.1008.3.3 /28 ลงวันที่ 3 เม.ย. 2563 และเอกสารแสดงรายชื่อพยาบาลวิชาชีพ ลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายคาบ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 197 คน

นายธีรวัฒน์ บุตรราช ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายปฏิบัติการ โรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวว่า สาเหตุที่มายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น เนื่องจากเมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติจัดสรรอัตราบรรจุข้าราชการแก่พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานเป็นด่านหน้าในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 38,105 อัตรา ใน 24 สายงาน

ในส่วนพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายคาบที่ปฏิบัติงานใน รพ.ขอนแก่น ปฏิบัติงานไม่ต่างจากพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับบรรจุและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงในขณะสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติตรงตามคณะรัฐมนตรี เรื่องการขออนุมัติอัตราราชการตั้งใหม่เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019




ด้วยเหตุนี้ พยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายคาบ เห็นว่าการบรรจุข้าราชการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563 ครั้งนี้มีเพียงตำแหน่งบางกลุ่มเท่านั้นที่มีสิทธิคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ได้แก่พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตามที่ปรากฏในหนังสือ ก.พ.ด่วนที่สุด ที่ นร. 1008.3.3 / 28 ลงวันที่ 3 เม.ย. 2563

ส่วนพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายคาบที่มีประมาณ 197 คน จะไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี ทั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้าท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตของโรคระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง และตามเจตนารมณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการมอบขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรสาธารณสุขที่กำลังต่อสู้กับโควิด-19 โดยอนุมัติให้บรรจุเป็นข้าราชการ


แต่ในทางกลับกัน พยาบาลลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายคาบกลับถูกตัดสิทธิไม่สามารถคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการได้ ดังนั้น พยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายคาบที่ปฏิบัติงานใน รพ.ขอนแก่น จึงขอเสนอเพื่อพิจารณา ขอให้พยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายคาบที่มีประมาณ 197 คน มีสิทธิคัดเลือกได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 เม.ย. 2563 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...