xs
xsm
sm
md
lg

เปิดเรียน New Normal วันแรก โรงเรียนเมืองช้างงัดมาตรการป้องกันโควิด-19 เข้มข้น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สุรินทร์- เปิดเรียน New Normal วันแรกโรงเรียนเมืองช้างงัดมาตรการป้องกันโควิด-19 เข้มข้น คัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียนด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน สวมหน้ากากอนามัยทุกคน ทุกอาคารเรียนมีเจลล้างมือ เว้นระยะห่างลดจำนวนนักเรียนในห้องเรียนและไม่เปิดแอร์

วันนี้( 1 ก.ค. ) เป็นวันแรกที่กระทรวงศึกษาธิการให้สถานศึกษาทุกแห่งเปิดทำการเรียนการสอน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มข้นภายใต้รูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งพบว่าสถานศึกษา ทั้งโรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา ต่างๆ ในเขตเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ บรรดาผู้ปกครองได้เดินทางมาส่งนักเรียน และให้นักเรียนเดินเข้าโรงเรียน แบบเว้นระยะห่างและผ่านจุดคัดกรอง ตามที่สถานศึกษากำหนดอย่างเข้มงวด โดยมีการวัดอุณหภูมิร่างกาย ด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยถึงจะอนุญาตให้เข้าชั้นเรียนได้ ขณะที่ทางโรงเรียนได้ประกาศเสียงตามสายย้ำเตือนให้นักเรียนได้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมอยู่ตลอดเวลา


อย่างเช่นที่ โรงเรียนสิรินธร ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียน กว่า 3,000 คน ทางโรงเรียนต้องจำกัดจำนวนนักเรียนลงครึ่งหนึ่ง สลับกันมาเรียนที่โรงเรียนกับเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน โดย นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร เปิดเผยว่า ทางโรงเรียน ได้จัดการเรียนการสอน ในช่วงที่ต้องระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด ซึ่งได้มีการประชุมผู้ปกครองให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ทั้งการส่งบุตรหลานมาโรงเรียน การเดินเข้าโรงเรียน การเว้นระยะห่าง ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน และอุณหภูมิร่างกายต้องไม่สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ทุกอาคารเรียนมีการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ห้องเรียนต้องเปิดหน้าต่างเพื่อระบาดอากาศ ไม่มีการเปิดแอร์หรือเครื่องปรับอากาศ

พร้อมจัดให้เด็กนักเรียนเข้าเรียนได้ครั้งละครึ่งห้องๆ ละ 20 คน โดยสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 1-3 ก.ค.63 ให้เด็กห้อง ก มาเรียนตามตารางเรียนที่โรงเรียน ส่วนห้อง ข เรียนระบบออนไลน์อยู่ที่บ้านตามตารางเรียน สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 6-10 ก.ค.63 ให้ห้อง ก เรียนระบบออนไลน์อยู่ที่บ้านตามตารางเรียน ส่วนห้อง ข มาเรียนที่โรงเรียนตามตาราง โดยทางโรงเรียนได้จัดทำวิดีทัศน์แนะนำการมาเรียนในช่วงนี้ เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรการระวังการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...