xs
xsm
sm
md
lg

IRPC หนุนน้ำดิบ-เครื่องสูบน้ำช่วยชาวบ้าน ต.บ้านแลง-ตะพง สู้วิกฤตภัยแล้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ระยอง - IRPC สนับสนุนน้ำดิบ เครื่องสูบน้ำหนุนชาวบ้าน ต.บ้านแลง และ ต.ตะพง จ.ระยอง สู้ภัยแล้งหลังต้องประสบปัญหาขาดแคลน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค มานานกว่า 2 เดือน

เมื่อเร็วๆ นี้ นายภุชงค์ วีรวงศ์ เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนชุมชนและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้นำทีมงานลงพื้นที่ ต.บ้านแลง และ ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่ชาวบ้านในชุมชนรอบเขตประกอบการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หลังต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการทำเกษตร และน้ำเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันมาตั้งแต่เดือน เม.ย.-พ.ค.ที่ผ่านมา

โดยบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนน้ำดิบจากบ่อเก็บน้ำที่ 2 ของบริษัทฯ เพื่อส่งไปยังพื้นที่ต่างๆ เช่น สระหนองพญา ต.บ้านแลง สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้านให้ประชาชนได้มีใช้ในการอุปโภคบริโภค ตลอดจนใช้ในภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ ม.2 บ้านก้นหนอง ต.บ้านแลง และพื้นที่ ม.3 บ้านหนองพญา ต.บ้านแลง และคลองคึกฤทธิ์ ต.ตะพง

และยังให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดจ้างรถแบ็กโฮ เพื่อทำการขุดลอกคลองเปิดตาน้ำในสระไม่ให้ตื้นเขิน พร้อมติดตั้งระบบแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยบริเวณต่างๆ รวมทั้งปรับภูมิทัศน์เพื่อให้สามารถมองเห็นสะดวกในการตรวจสอบทรัพย์สิน เช่น เครื่องสูบน้ำ สายไฟ ท่อน้ำได้ง่ายขึ้น


รวมทั้งจัดทำลูกกรงเหล็กครอบเครื่องสูบเพื่อป้องกันการถูกขโมย และยังสนับสนุนงบประมาณให้แก่ ต.ตะพง และ ต.นาตาขวัญ สำหรับบริหารจัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อีกด้วยSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น