xs
xsm
sm
md
lg

เจ๋งอีก! มทส.ผลิต “แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ” ฝีมือคนไทยได้สำเร็จ หนุนภารกิจแพทย์สู้โควิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - มทส.ผลิตแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อความดันลบ หรือ Isolation Capsule ได้สำเร็จ สำหรับป้องกันการแพร่กระจายเชื้อระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เผยเป็นฝีมือคนไทย ต้นทุนต่ำกว่านำเข้าจากต่างประเทศมาก และมีความยืดหยุ่นสามารถปรับขนาดได้ตามการใช้งาน มอบ รพ.สนับสนุนภารกิจทางการแพทย์สู้โควิด-19

วันนี้ (20 พ.ค.) อาคารศูนย์รังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล มทส. เป็นประธานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยมี ดร.ฉัตรเพชร ยศพล รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทส. แถลงรายละเอียดและสาธิตการทำงาน พร้อมส่งมอบแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อความดันลบให้แก่ ผศ.พ.ท.นายแพทย์ บุระ สินธุภากร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มงานการแพทย์และเทคนิคบริการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล มทส. เผยว่า มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในการนำองค์ความรู้ทางวิชาการที่มีเพื่อแก้ปัญหาตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและประเทศชาติ จากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมทุกภาคส่วน มหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง “กองทุน มทส.สู้ภัยโควิด-19” ขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์นี้ ครอบคลุมถึงนักศึกษา บุคลากร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป

ที่สำคัญ ได้เปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักวิจัยได้แสดงศักยภาพในการคิดค้น พัฒนา สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาทุกข์ แก้ปัญหาความขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยใช้กำลังคน เครื่องมืออุปกรณ์ พร้อมงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรไว้ ปรากฏเป็นรูปธรรม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ส่งต่อไปถึงโรงพยาบาล มทส. โรงพยาบาลโชคชัย โรงพยาบาลในภาคอีสาน โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลวชิรพยาบาล รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ องค์กร ชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา

เช่น face shield ห้องตรวจคัดกรองเชื้อความดันลบเคลื่อนที่ ตู้ตรวจคัดกรองเชื้อความดันบวก-ความดันลบ เครื่องกำจัดและกรองอากาศด้วยระบบพลาสมาเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เครื่องกำเนิดโอโซนกำลังสูงเพื่ออบกำจัดเชื้อไวรัสในอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ขนาดใหญ่ และแอลกอฮอล์เจล เป็นต้น


สำหรับผลงาน “แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อความดันลบ (Isolation Capsule)” โดยทีมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทส. เป็นอีกผลงานหนึ่งอันเกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมศาสตร์ และด้านการแพทย์สาธารณสุข ซึ่งใช้ประโยชน์ได้จริง ต้นทุนต่ำกว่าการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ มีความยืดหยุ่น ปรับลดขนาดได้ตามการใช้งาน ที่สำคัญเป็นฝีมือคนไทยที่น่าภาคภูมิใจ และได้ส่งมอบแก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

ดร.ฉัตรเพชร ยศพล รองผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทส. กล่าวว่า แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อความดันลบ หรือ Isolation Capsule ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และสามารถปรับลดขนาดให้เหมาะต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ ขนาดปกติ 50 x 200 x 57 เซนติเมตร และเมื่อปรับลดมีขนาด 50 x 200 x 33 เซนติเมตร ซึ่งพอดีสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ 1 คน

โครงสร้างไร้โลหะ ช่วงบนและตัวแคปซูลสามารถปรับขนาดให้เข้าเครื่อง CT Scan ได้ โดยที่คนไข้ไม่ต้องออกจากแคปซูล ด้านบนและด้านข้างผลิตจากพลาสติกใส มีช่องเปิด-ปิด สำหรับให้แพทย์และพยาบาลทำหัตถการตามตำแหน่งต่างๆ ของผู้ป่วย ภายในแคปซูลควบคุมแรงดันอากาศให้เป็นลบ หรือ Negative Pressure โดยอากาศภายในจะถูกดูดออกและผ่านเครื่องกรองเชื้อโรค Powered Air Purifying Respirators (PAPR) with HEPA ป้องกันการติดเชื้อต่อผู้เคลื่อนย้ายและบุคคลภายนอก


แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อความดันลบดังกล่าวหากนำเข้าจากต่างประเทศจะมีราคาสูงมาก ศูนย์เครื่องมือฯ จึงได้ระดมวิศวกรและพนักงานบูรณาการทำงานภายใต้การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยจนสำเร็จ ซึ่งช่วยประหยัดงบประมาณและมีต้นทุนต่ำกว่าการนำเข้าหลายเท่าตัว ทั้งยังมีความยืดหยุ่นและปรับขนาดได้ตามการใช้งาน มีประสิทธิภาพสูง

โดยจะได้มอบแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อความดันลบนี้ให้ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ทางศูนย์เครื่องมือฯ ภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ปีติกมล คงสมัย สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทุกวันและเวลาทำการ


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...