xs
xsm
sm
md
lg

หลายพื้นที่พร้อมต่อลมหายใจ ตั้งตู้ ชั้น “ปันสุข”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ภาคกลาง - หลายพื้นที่พร้อมที่จะต่อลมหายใจ ตั้งตู้ ชั้น “ปันสุข” แบ่งปันความสุขให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยกองพัฒนานักศึกษา แบ่งปันความสุขให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับตู้ “PBRU ปันสุข” ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนด้านหน้ามหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำสิ่งของมาวางเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อเวลา 09.49 น. วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ตู้ PBRU ปันสุข…หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน “การให้ไม่มีวันสิ้นสุด” จะเป็นตู้ที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบรรยากาศในการเปิดตู้วันแรก มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษานำสิ่งของมาใส่ตู้กันอย่างต่อเนื่อง โดยสิ่งของที่นำมาใส่ส่วนใหญ่เป็นน้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไข่ไก่ ปลากระป๋อง ตลอดจนหน้ากากผ้า นมกล่อง และขนมต่างๆ

สำหรับตู้ PBRU ปันสุข จะเป็นสะพานบุญให้แก่ประชาชนที่มีกำลังในการแบ่งปัน ด้วยการนำสิ่งของมาใส่เพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนได้นำไปใช้ในการดำรงชีวิต ซึ่งจะตั้งไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลาย

มาแล้ว “ชั้นแบ่งปันใจ” อ่างทอง


มาแล้ว “ชั้นแบ่งปันใจ” แบ่งเบาทุกข์ผู้ยากไร้และผู้เดือดร้อนจากพิษโควิด-19 ชาวอ่างทอง นำชั้นวางของมาตั้งเพื่อช่วยแบ่งปันสิ่งของ ก่อนที่ตู้แบ่งปันใจจะมาถึง บริเวณสตรีทฟู้ด หน้า บขส.อ่างทอง ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยมีมาม่า ปลากระป๋อง ไข่ไก่ น้ำดื่ม และขนมต่างๆ ใส่ไว้จนเต็มชั้นแบ่งปัน มีทั้งผู้เข้ามาหยิบสิ่งของและนำสิ่งของมาเติมภายตู้อย่างต่อเนื่อง

น.ส.วราภรณ์ สุ่มประเสริฐ อายุ 42 ปี กล่าวว่า ทางเจ๊กุ้ง นางเบญจมาศ โพธิ์พูลศักดิ์ เจ้าของสตรีทฟู้ด ได้นำ “ชั้นแบ่งปันใจ” มาตั้งก่อนที่ตู้แบ่งปันน้ำใจจะมาถึง เพื่อเร่งแบ่งเบาทุกข์ผู้ยากไร้และผู้เดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมีประชาชนมารับสิ่งของที่ชั้นปันน้ำใจกันอย่างต่อเนื่องและมีผู้ใจบุญนำสิ่งของต่างๆ มาเติมให้อย่างไม่บกพร่อง เป็นการทำบุญช่วยเหลือเพื่อนไทยด้วยกันในยามทุกข์ยาก


กำลังโหลดความคิดเห็น