xs
xsm
sm
md
lg

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานน้ำสรงพระใสวันสงกรานต์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์หนองคาย - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานน้ำสรงหลวงพ่อพระใสเนื่องในวันสงกรานต์ ปีแรกที่ชาวหนองคายงดการแห่พระใสรอบเมืองจากโรคระบาดโควิด-19


เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (13 เม.ย.) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานน้ำสรงพระพุทธรูปหลวงพ่อพระใส เนื่องในวันสงกรานต์ โดยเจ้าพนักงานพิธีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายได้อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานไปยังพระอุโบสถวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมืองหนองคาย ที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวหนองคายและชาวลาวเลื่อมใสศรัทธา

จากนั้นพระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ได้นำพระสงฆ์สวดมนต์ประกอบศาสนพิธี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานรดสรงที่องค์หลวงพ่อพระใส พร้อมทั้งเปลี่ยนผ้าห่มองค์หลวงพ่อพระใสด้วย
ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้รัฐบาลมีประกาศคำสั่งงดการจัดกิจกรรมสงกรานต์ทุกชนิด ทั่วประเทศ ทุกพื้นที่ นับเป็นปีแรกที่ชาวหนองคายไม่ได้อัญเชิญหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลงจากพระอุโบสถ แห่รอบเมืองให้ประชาชนได้รดสรงน้ำ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล


ในทุกปีหากไม่มีสถานการณ์โรคระบาด ช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมายังวัดโพธิ์ชัยเพื่อร่วมพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระใสแห่รอบเมือง ก่อนจะอัญเชิญประทับ ณ ศาลาพลับพลาให้ประชาชนได้รดสรงน้ำอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา 5 วัน แล้วจึงอัญเชิญกลับขึ้นสู่พระอุโบสถตามเดิม


กำลังโหลดความคิดเห็น