xs
xsm
sm
md
lg

เปิดใจ ดร.หนุ่มคนแม่แตงคิดค้นนาโนไนน์ฆ่าโควิด พ่นทุกซอกมั่นใจแม่โจ้ปลอดเชื้อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่ - ตามส่อง ดร.หนุ่มคนแม่แตง-คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ม.แม่โจ้..คิดค้นนวัตกรรมซิลเวอร์นาโนผลิต “นาโนไนน์” ฆ่าโควิด-19 แทนแอลกอฮอล์ เผยเคยคิดค้นยางพาราดินซีเมนต์-พลาสติกไล่มด รางวัลการันตีเพียบ


หลังไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 แพร่ระบาดต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ร่วมกับบริษัทนาว่าเทคจำกัด ทำการพ่นนานาโนไนน์ ผลิตภัณฑ์ซิลเวอร์นาโน ฆ่าเชื้อไวรัสโควิดในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ ทุกตารางนิ้ว ซึ่งออกฤทธิ์ได้ดีกว่าแอลกอฮอล์ นาน 7-14 วัน

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีมาตรการเข้มข้นในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตอนนี้ได้ให้มีการนำนาโนไนน์ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ รศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อดีตหัวหน้าศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมนาโนและไบโอพลาสติก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาใช้ในการฉีดพ่นเพราะมีประสิทธิภาพดีกว่า ออกฤทธิ์ได้ดีกว่าแอลกอฮอล์ นาน 7-14 วัน และปลอดภัยกว่าสารตัวอื่น


“มั่นใจได้ว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 แน่นอน และขณะนี้มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณต่อยอดเพื่อให้บริการหน่วยงานที่อยู่ในมหาวิทยาลัยฯ ด้วย”

รศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ซิลเวอร์นาโนนี้วิจัยสำเร็จเมื่อปี 54 หรือ 8 ปีที่แล้ว ซึ่งซิลเวอร์นาโนเป็นเทคโนโลยีจิ๋วที่ใช้ป้องกันเชื้อโรคอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ โดยเฉพาะทางการแพทย์ ได้ผลิตยาป้องกันการติดเชื้อให้กับรถพยาบาลและเครื่องสำอาง แต่มีราคาแพงและผลิตได้อย่างจำกัด ดังนั้นจึงได้วิจัยโดยการใช้เม็ดเงินบริสุทธิ์ 99.99 เปอร์เซ็นต์ผลิตซิลเวอร์นาโน เป็นการลดต้นทุนและทำให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีนาโนได้ง่ายขึ้น


“เทคโนโลยีนาโนซิลเวอร์เป็นการใช้ประจุบวกวงนอกของอิเล็กตรอนของเงินบริสุทธิ์เข้าทำลายผนังเซลล์ของเชื้อโรค ส่งผลให้เชื้อโรคหยุดการเจริญเติบโตและตายในที่สุด ในด้านความปลอดภัย มีผลวิจัยรับรอง ไม่มีผลต่อความเป็นพิษของเซลล์เนื้อเยื่อมนุษย์ หากจะมีก็อาจเกิดขึ้นได้กับคนที่แพ้เครื่องประดับเงินได้เท่านั้น ซึ่งก็สามารถพัฒนาขึ้นมาจนเป็นผลิตภัณฑ์นาโนสเปรย์ฆ่าเชื้อได้ มีประสิทธิภาพไม่ด้อยกว่าแอลกอฮอล์เลย และไม่มีผลเสียต่อร่างกาย มีความปลอดภัยสูง”

นอกจากนี้ ข้อดีของซิลเวอร์นาโนคือสามารถออกฤทธิ์ได้ยาวนาน 7-14 วัน ซึ่งการใช้งานซิลเวอร์นาโนต้องผลิตโดยการควบคุมของนักวิจัย และมีผลการวิเคราะห์ทดสอบจนได้มาตรฐานและมีผลการนำไปใช้ประโยชน์ก่อนที่จะนำไปใช้จริง เป็นสิ่งจำเป็นและมีผู้เชี่ยวชาญควบคุมโดยเฉพาะ


สำหรับนักวิชาการหนุ่มผู้วิจัยและพัฒนาซิลเวอร์นาโนเทคโนโลยี-รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี พื้นเพเดิมเป็นคนบ้านเด่น ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จบปริญญาด้านวิศวกรรมวัสดุ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ University of Oklahoma ปริญญาโทด้านวิศวกรรมวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และเป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สาขาเทคนิคการผลิต

เริ่มชีวิตการทำงานด้วยการเป็นอาจารย์ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แล้วย้ายไปอยู่ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและการผลิต บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน และต่อมาเป็นรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ปัจจุบันเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เป็นผู้คิดค้นถนนยางพาราดินซีเมนต์ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างถนนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และร่วมกับ อบจ.และ อบต.ทั่วประเทศ, เป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกไล่มดและแมลงโดยเทคโนโลยีนาโน จนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับนานาชาติจากประเทศเกาหลี ปี 2562 และอยู่เบื้องหลังผลงานการวิจัยระดับชาติของนักวิชาการรุ่นใหม่


เคยได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านนวัตกรรมประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รางวัลศิษย์เก่าด้านผลงานดีเด่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นเรื่องพลาสติกป้องกันเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราด้วย Silver Nano จากกระทรวงอุดมศึกษา ปี 2558 ผลงานอันดับ 1 มุ้งนาโนสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2559 (เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ปี 2554) รางวัลบุคคลเกียรติยศด้านสร้างชื่อเสียงและมีผลงานดีเด่นประจำปี 2563 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในวาระครบรอบ 60 ปีวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ฯลฯ

รองศาตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ได้เปิดเผยว่า ตัดสินใจย้ายมาทำงานที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เพราะต้องการกลับมาดูแลบุพการีที่สูงอายุแล้ว และต้องการมาช่วยบ้านเกิดพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างเต็มที่

สำหรับผลิตภัณฑ์ซิลเวอร์นาโนสเปรย์นี้ได้คิดค้นขึ้นมานานแล้ว ตั้งแต่ร่วมมือกับ ดร.บุญทา ชัยเลิศ เจ้าของปางช้างแม่แตงซึ่งเป็นคนอำเภอแม่แตงเหมือนกัน ตั้งบริษัท นาว่าเทค จำกัด ขึ้นมาเมื่อปี 2553 เพื่อทำการวิจัยค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในด้านรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ผลิตภัณฑ์ ODL ผงแร่ดับกลิ่น ซึ่งเป็นผงแร่ธรรมชาติที่ใช้หลักการประจุไฟฟ้าเข้ามาช่วยในการกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์

ส่วนผลิตภัณฑ์ซิลเวอร์นาโนสเปรย์นั้นก็ได้วิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ในภาวะวิกฤตโคโรนานี้ ประจวบกับการขาดแคลนแอลกอฮอล์และวัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอล์ก็หายากมากขึ้น จึงมองว่าซิลเวอร์นาโนสเปรย์น่าจะเข้ามารองรับสถานการณ์นี้ได้
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...