xs
xsm
sm
md
lg

รองผู้ว่าฯ กาญจน์ประกาศเตือนประชาชนรับมือฝนฟ้าคะนอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาญจนบุรี - รองผู้ว่าฯ กาญจน์ประกาศเตือนประชาชนรับมือฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง จากพายุฤดูร้อน ระหว่าง 20-24 มี.ค. แนะตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง จัดเก็บสิ่งของและหาสิ่งปกคลุมผลผลิตทางการเกษตร ป้องกันไว้ก่อน

วันนี้ (20 มี.ค.) ร.ท.ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการจังหวัด เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับกรมอุตุฯ ได้มีประกาศฉบับที่ 2 (38/2563) ลงวันที่ 19 มี.ค.63 เวลา 05.00 น.แจ้งว่า ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้

เนื่องจากคลื่นในอากาศในกระแสลมตะวันตกระดับบนจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีหย่อมความกดอากาศต่ำมีความร้อนปกคลุม รวมถึงลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ ได้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลาง

สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์วาตภัยฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง ระหว่างวันที่ 20-24 มี.ค.63 โดยมีพื้นที่ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี เป็น 1 ในจังหวัดพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์วาตภัยฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงขอประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้อำนวยการอำเภอ ดำเนินการดังนี้

1.แจ้งประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ ปริมาณฝน และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัย พายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น โดยแนะนำการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากพายุฤดูร้อน ตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง จัดเก็บสิ่งของและหาสิ่งปกคลุมผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น หากมีข้อบ่งชี้จะเกิดสาธารณภัย ฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ให้รีบแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์

2.วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ สภาวะอากาศ ปริมาณฝน และปัจจัยสภาพความเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อประสานและบูรณาการหน่วยงาน เครือข่าย ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัยตามแผนเผชิญเหตุ หากมีแนวโน้มการเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ ให้รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ทราบภายใน 24 ชั่วโมง ทางหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-3451-5998, 0-3451-6795 สำหรับอำเภอ ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เช่นเทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ทราบ
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น