xs
xsm
sm
md
lg

“ทิม-พิธา” นำพรรค อนค.ระดมเครือข่ายเหล้าชุมชนทั่วเหนือดันยกร่างกฎหมายสุราใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
แพร่ - พรรคอนาคตใหม่ระดมเครือข่ายเหล้าชุมชนทั่วเหนือเปิดเวที แฉโดนจ้องทำลายแบบล้างเผ่าพันธุ์มานาน ทั้งรีดไถ กวาดล้าง ขูดภาษี ฯลฯ เดินหน้าเสนอยกร่าง พ.ร.บ.สุราใหม่ ปลดแอกเหล้าพื้นบ้าน
ศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่จังหวัดแพร่ ร่วมกับนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ประธานกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐสภา, นายเอกการ ซื่อทรงธรรม ส.ส.จังหวัดแพร่ และ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่อีกหลายคน ร่วมเปิดเวทีระดมความคิดเห็นของผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนในจังหวัดแพร่ และอีกหลายจังหวัดในภาคเหนือตอนบน ที่ร้านอาหารบ้านฝ้าย อ.สูงเม่น จ.แพร่ สุดสัปดาห์นี้

เพื่อนำไปเป็นข้อมูลเสนอแก้ปัญหาสินค้าเกษตรในระยะยาว ซึ่งมีกลุ่มทำเหล้าขาว หรือสุรากลั่นชุมชนจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง พะเยา เชียงราย น่าน และแพร่ ร่วมเวทีกว่า 200 ราย พร้อมนำผลิตภัณฑ์ของตนเองมาร่วมแสดงและสาธิตการปรุงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย

เครือข่ายสุราพื้นบ้านจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือได้ระบุว่า ส่วนสำคัญการทำเหล้าคือการแปรรูปเพิ่มมูลค่าของพืชเกษตร ข้าวเหนียวที่มีราคาต่ำสามารถนำมาพัฒนาเป็นสุราสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกรในชุมชนได้เป็นอย่างดีโดยใช้ความรู้ภูมิปัญญาเดิมในการแปรรูป ซึ่งแพร่หลายทั่วไปทั้งประเทศ


แต่ปรากฏว่ามีการผูกขาดการทำสุราปล่อยให้กลุ่มทุนใหญ่ได้ทำแต่เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งระยะหลังรัฐเปิดให้ทำสุรากลั่นชุมชนได้ แต่อยู่ภายใต้กฎหมายเดิม มีการเก็บภาษีในอัตราสูง มีมาตรการควบคุมที่รุนแรง การปราบปรามที่รุนแรงมาจากสินบนนำจับ ซึ่งมาจากกลุ่มทุนผูกขาดการผลิตเหล้า การเปรียบเทียบปรับแบบไม่ต้องขึ้นศาล ทำให้สุรากลั่นหลายโรงต้องปิดตัวไป


นายอำนวย พลหล้า ประธานศูนย์ประสานงานจังหวัดแพร่ กล่าวว่า มีเกษตรกรที่นำข้าวมาแปรรูปทำเหล้าขายภายใต้การขออนุญาตสุรากลั่นชุมชน แต่ผิดเงื่อนไขบางประการ ถูกเจ้าหน้าที่จับปรับเป็นเงินถึง 800,000 บาท ซึ่งไม่สามารถหาเงินมาได้จึงปล่อยให้ดำเนินคดีถึงศาล สุดท้ายศาลตัดสินปรับ 60,000 บาท กรณีนี้เห็นชัดว่าสรรพสามิตที่กวดขันจับกุมดำเนินการอย่างไม่เป็นธรรมจงใจให้อัตราการปรับไปทำลายอนาคตของผู้ประกอบการ ซึ่งเรื่องเหล่านี้ได้เสนอไปยังคณะทำงานของพรรคอนาคตใหม่เพื่อนำไปใช้บนเวทีสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีเปิดเผยเพื่อนำไปสู่การแก้กฎหมาย

นายเอกการ ซี่อทรงธรรม ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ จ.แพร่ กล่าวว่า การทำสุราในจังหวัดแพร่ และจังหวัดต่างๆ ถือเป็นการใช้ความรู้ที่มีอยู่ในการแปรรูปผลผลิตจากข้าวที่มีราคาต่ำมาเป็นสุรา ถ้าได้รับการแก้กฎหมายเปิดช่องทางให้เกิดการพัฒนามากขึ้น สุรากลั่นชุมชนอาจนำไปสู่การสร้างสินค้าใหม่ๆ อีกหลากหลาย ซึ่งปัจจุบันทำไม่ได้เพราะติดปัญหา พ.ร.บ.สุรา ที่ใช้กันมานานโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นกฎหมายที่เปิดให้นายทุนผูกขาด


พรรคอนาคตใหม่ได้มองเห็นประโยชน์ที่จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม และสร้างนวัตกรรมในการยกระดับสินค้าจากสุราอาจพัฒนาไปสู่สินค้าอื่นๆ ได้หลากหลายในอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมยานยนต์ ฯลฯ โดยการพัฒนาจากความรู้ภูมิปัญญาไทย ดังนั้นทางพรรคอนาคตใหม่จึงดำเนินการยกร่างกฎหมายสุราและระดมปัญหาเพื่อนำไปสู่กระบวนการแก้ไขอย่างเป็นระบบแล้วในขณะนี้

โอกาสเดียวกันนี้ หลังจากการรับฟังความคิดเห็น นายพิธา และคณะได้เดินทางไปดูการทำสุรากลั่นชุมชนใน อ.สูงเม่น อ.เมืองแพร่ ที่กำลังประสบปัญหา เพื่อให้เห็นสภาพปัญหาที่แท้จริงจากประชาชนก่อนนำเข้าสู่สภาฯ ต่อไป
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...